Oferte locuri de munca top

Autostrada Ploiesti – Buzau: Incepe verificarea dreptului de proprietate pentru exproprieri

Pentru exproprierea terenurilor private afectate de lucrările la Autostrada Ploieşti – Buzău a început verificarea drepturilor de proprietate pentru localități din județul Buzău, după cum a anunțat DRDP Buzău.

Acțiunea vizează proprietățile private aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Ulmeni, Movila Banului, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti (listă atașată la finalul știrii)

Până acum s-a demarat operațiunea de întocmire a documentațiilor cadastrale aferente imobilelor expropriate.

Ulterior recepționării și avizării de către OCPI a documentațiilor cadastrale se vor afișa la sediile consiliilor locale ale localităţilor sus menţionate listele cu imobilele pentru care pot fi depuse cereri de acordare a despăgubirilor.

Primele tabele vor fi afișate începând de astăzi.

Va fi remediata documentatia pentru un contract de peste 90 mil euro

Titularii de drepturi reale asupra terenurilor afectate de expropriere sunt rugați să depună la sediile consiliilor locale anterior menţionate cereri de acordare a despăgubirilor însoțite de actele care fac dovada dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, în copie legalizată.

Modelele acestor cereri pot fi obținute de la sediul consiliului local al localității pe raza căruia este situat imobilul expropriat.

Ședințele comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererile de acordare a despăgubirilor au fost formulate și care constau în acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii, vor avea loc ulterior datei de 19 mai 2023, ca urmare a finalizării verificării documentelor depuse de către persoanele expropriate la sediile consiliilor locale.

Datele la care vor avea loc ședințele vor fi anunțate prin afișare la sediul fiecărui consiliu local, iar persoanele care vor depune cereri de acordare a despăgubirilor vor fi convocate să se prezinte la ședințele comisiilor.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus