Oferte locuri de munca top

Autostrada Brasov-Fagaras: demaraj intarziat al proiectului

Proiectarea lucrărilor de execuție a Autostrăzii Brașov-Făgăraș este în întârziere față de termenele prevăzute. Ca urmare, CNAIR a emis un certificat negativ după ce au fost înregistrate mai multe întârzieri și o mobilizarea slabă a antreprenorilor.

Contractul a fost semnat în luna august 2021 cu asocierea Search Corporation – Protelco – Like Consulting SRL – Mega Engineering Consulting Inc.

Ordinul de începere pentru completarea Studiului de Fezabilitate și Proiectului Tehnic a fost emis în luna septembrie 2021.

Dar, tema de proiectare aferentă investigațiilor geotehnice a fost înaintată cu 57 de zile întârziere față de data avizării documentației Analizei Multicriteriale Etapa 2.

Investigațiile geotehnice au fost demarate cu o întârziere de 129 zile de la aprobarea temei de proiectare.

Au survenit întârzieri ca urmare a mobilizării slabe a prestatorului în ceea ce privește realizarea investigațiilor geotehnice. Beneficiarul a emis Ordinul de mobilizare a cinci utilaje / echipamente de foraj, în data de 13 iunie 2023. Prestatorul nu a mobilizat toate utilajele / echipamentele, în termenul menționat în Ordinul de Mobilizare.

La data emiterii odinului de mobilizare erau realizați 1745 ml (aproximativ 36%) din totalul de 5204 ml ofertați în cadrul propunerii financiare aferentă studiului geotehnic.

De la data de 16 iunie 2023, data mobilizării, nu a fost menținut în teren numărul minim de cinci utilaje conform ordinului de mobilizare.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

Stadiul proiectului

În prezent, sunt în curs de obținere avize și acorduri.

De asemenea, se realizează activități de teren (execuție foraje, investigații arheologice necesare întocmirii Studiului de fezabilitate).

Investigațiile geotehnice sunt realizate în procent de aproximativ 87% din metri liniari aprobați.

S-a emis Decizia etapei de evaluare inițială privind obținerea Acordului de Mediu și este în curs de elaborare documentația în vederea obținerii Acordului de Mediu.

Au fost finalizate investigațiile geotehnice pentru Sectoarele 1 (km 0+900 – km 5+000), 3 (km 10+000 – km 12+400) și 4 (km 12+400 – km 14+260).

Contractul are o valoare de 18.174.952 lei, fără TVA și include:

  • Completarea documentației aferente S.F si P.T. pentru „Autostrada Brasov (Cristian)-Fagaras”;
  • Elaborare P.A.C.;
  • Asistența tehnică acordată Beneficiarului pentru susținerea Aplicației de Finanțare;
  • Asistența tehnică acordată Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor;
  • Asistența Tehnică acordată Beneficiarului pe durata execuţiei lucrărilor, cu condiţia demararii lucrărilor nu mai târziu de 3 ani de la aprobarea Proiectului Tehnic – pe durata derulării contractului de execuție lucrări.

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus