Oferte locuri de munca top

Autostrada A7 (Ploiesti – Buzau): Ce intarzie lucrarile de executie

Lucrările pe Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii A7 (Ploiești – Buzău) sunt în întârziere, iar lotul 3 este în continuare neatribuit.

Stadiul fizic nu este foarte avansat, ceea ce ar putea duce la o eventuală prelungire a termenelor de execuție.

Pe loturile 1 și 2 stadiile fizice de execuție a lucrărilor sunt la numai 10 – 15%.

Aceasta din cauza identificării unor situri arheologice suplimentare ce implică noi lucrări de descărcare arheologice și din cauza traversării perioadei de iarnă, ce a îngreunat execuția lucrărilor de terasamente, după cum explică reprezentanții CNAIR într-o notă informativă.

Aceștia admit că acolo unde va fi demonstrat caracterul imprevizibil al evenimentelor ce au produs întârzieri în derularea lucrărilor se va impune extensie de timp.

O eventuală prelungire a termenelor de execuție nu va afecta finanțarea europeană nerambursabilă a proiectelor, susțin reprezentnații CNAIR.

Elaborarea unui SF de peste 6 mil euro, intarziata

Singurul lot neatribuit din Autostrada A7 este lotul 3 Pietroasele – Buzău. Întârzierile în finalizarea procedurii de atribuire au fost cauzate de numeroasele contestații formulate de către operatorii economici participanți.

În prezent, procedura de atribuire a contractului este în curs de desfăsurare, comisia de evaluare reevaluând ofertele în conformitate cu Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și Decizia Civilă emisă de Curtea de Apel București.

Pe parcursul procesului de reevaluare a ofertelor, unul dintre ofertanți a introdus o nouă contestație la Decizia CNSC, urmată de o plângere, aflată spre soluționare pe rolul Curții de Apel București, acțiuni ce au întârziat semnificativ finalizarea procedurii de atribuire și, implicit, semnarea contractului de achiziție publică.

Semnarea contractului de lucrări este estimată pentru trimestrul al III- lea al acestui an, aceasta dacă nu vor fi depuse noi contestații cu privire la noul rezultat al procedurii.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus