Oferte locuri de munca top

Autorizatiile pentru montarea repartitoarelor de apa si caldura, acordate dupa noi reguli

Acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum se va face după reguli modificate.

Actualului regulament urmează să i se aducă unele modificări.

Astfel, durata de valabilitate a oricărui tip de autorizație va fi nelimitată. În scopul continuării activităţilor supuse autorizării, titularii de autorizații vor trebui să solicite vizarea de către ANRE a autorizațiilor deţinute, o dată la 5 ani.

În vederea continuării desfăşurării activităţilor pentru care deţine autorizație, cu cel puţin 60 de zile înainte de data împlinirii termenului de vizare a autorizației, titularul va transmite către ANRE o cerere de vizare însoțită de documente actualizate cu privire la cadrul tehnico-organizatoric de desfășurare a activităților specifice.

Reconfirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere se va face prin emiterea de către ANRE a unei noi decizii de confirmare a acestui drept.

Tariful pentru emiterea unei noi decizii de confirmare reprezintă 50% din tariful pentru acordarea autorizației a cărui echivalare se solicită.

Modificări privind tarifarea

Solicitantul va achita integral tariful de acordare/modificare/vizare a autorizației, înainte sau odată cu înregistrarea cererii.

Concurenta mare pentru un contract de 20 mil euro

De asemenea, tariful de acordare a autorizației se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare și se achită de solicitant înainte sau odată cu înregistrarea cererii de autorizare/modificare/vizare și nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare după analiza documentației anexate cererii, al clasării documentației, precum și al neacordării autorizației

Tariful de vizare periodică a autorizației va reprezenta 50% din valoarea tarifului de acordare a autorizației.

Tariful de modificare a autorizației în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social al titularului de autorizație, cu excepția situațiilor justificate de modificări legislative sau ale unor reglementări, va reprezenta 25% din tariful de acordare a respectivei autorizații.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus