Oferte locuri de munca top

Autorizatiile de construire: o noua lege, cand ar fi trebuit sa avem un singur Cod al urbanismului si constructiilor

Parlamentarii PNL, care au inițiat mai multe proiecte legislative ce vin în sprijinul dezvoltatorilor imobiliari, au reușit să obțină noi modificări ale Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Aceste noi prevederi legate de autorizațiile de construire intră în vigoare printr-o nouă lege, și anume Legea 102/2023.

Reamintim că prin PNRR Guvernul s-a angajat să unifice toate legile privind urbanismul și construcțiile într-un singur Cod.

Apare astfel o situație contradictorie.

Noul proiect legislativ a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate din partea USR, dar aceasta a fost respinsă de Curtea Constituțională.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat această legea înainte de Paște.

Aparthotel si parcare supraetajata, in curs de autorizare

Astfel, informaţiile referitoare la principalele condiţii necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, extrase din conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, vor fi făcute publice în termen de maxim 30 de zile de la emiterea autorizaţiei şi trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele:

* numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia;

* titlul/descrierea proiectului;

* procentul de ocupare a terenului – P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.;

* retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate;

* suprafeţele (construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfăşurată);

* regimul de înălţime (numărul de niveluri subterane şi supraterane pentru fiecare construcţie) şi înălţimile construcţiilor (la cornişă şi maximă pentru fiecare construcţie);

* dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;

* dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării mediului;

* planul de situaţie;

* planuri cu toate faţadele.

Odată cu publicarea informaţiilor pe pagina de internet şi/sau prin afişare la sediul autorităţii publice emitente, va fi consemnată şi publicată inclusiv data finalizării operaţiunilor de publicitate a conţinutului autorizaţiei de construire.

Mai multi bani pentru lucrari de zidarie, in provincie

După comunicarea autorizaţiei de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul va fi obligat, pe propria cheltuială, să noteze în Cartea Funciară a imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire, numărul autorizaţiei de construire,  data emiterii acesteia și titlul/descrierea proiectului, precum şi să amplaseze în şantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiţiei.

Conţinutul autorizaţiei de construire se consideră adus la cunoştinţa organismelor sociale interesate la data ultimei operaţiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operaţiunilor de publicitate de către autoritatea public, la data încheierii prin care s-a dispus notarea în Cartea Funciară, la data publicării informaţiilor menţionate într-un ziar de largă răspândire sau la data afişării panoului de identificare al investiţiei, indiferent care dintre aceste date survine ultima.

Pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru formularea plângerii prealabile, dacă aceasta mai este obligatorie, va fi de 30 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate. Termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală va fi de 60 de zile şi va fi calculată de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluţionare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima.

Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală, va fi de 60 de zile şi va începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus