Oferte locuri de munca top

Autorizatii mai rapide pentru proiectele din reteaua de transport TEN-T

Au fost aprobate noi măsuri pentru a accelera finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), de către ambasadorii statelor membre UE.

Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului Europei a aprobat acordul cu Parlamentul European în ceea ce privește procedurile mai rapide de acordare a autorizațiior. Propunerea stabilește ce trebuie să facă promotorii de proiecte pentru acordarea autorizațiilor și achizițiile publice pentru proiectele transfrontaliere.

”Stabilirea unor proceduri mai clare, mai rapide și mai eficiente în vederea îmbunătățirii principalelor legături de transport europene ne va ajuta să finalizăm rețeaua centrală TEN-T până în 2030. Acest lucru va stimula conectivitatea în întreaga Europă și va contribui la o creștere inteligentă și durabilă, esențială pentru redresarea în urma pandemiei”, a declarat Oleg Butković, ministrul croat al afacerilor maritime, transporturilor și infrastructurii, președintele Consiliului.

Acordul privind rețeaua inteligentă TEN-T

Propunerea de directivă oferă statelor membre flexibilitatea necesară pentru a își valorifica procedurile deja existente de acordare a autorizațiilor.

Aceasta se va aplica în cazul proiectelor care fac parte din tronsoane identificate în prealabil ale rețelei centrale TEN-T. Ea se va aplica și în cazul altor proiecte privind coridoarele rețelei centrale al căror cost total depășește valoarea de 300 de milioane euro.

Proiectele care se referă exclusiv la telematică și la alte noi tehnologii vor fi excluse din domeniul de aplicare, deoarece implementarea lor nu este limitată la rețeaua centrală TEN-T. Cu toate acestea, statele membre pot să aplice directiva și în cazul altor proiecte privind atât rețeaua centrală, cât și rețeaua globală TEN-T.

Pentru a spori eficiența și transparența procedurilor, statele membre vor desemna o autoritate care să acționeze ca punct de contact pentru fiecare promotor de proiect. Autoritatea va oferi promotorului proiectului îndrumări privind depunerea documentelor, precum și alte informații.

Statele membre pot alege să desemneze aceeași autoritate pentru toate proiectele sau să atribuie unor autorități diferite calitatea de autoritate desemnată, în funcție de categoria de proiecte, de modul de transport sau de zona geografică.

Se va aplica un termen maxim de patru ani pentru întregul proces de acordare a autorizațiilor. Această perioadă poate fi prelungită de două ori în cazuri justificate în mod corespunzător.

După intrarea în vigoare a directivei, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a integra dispozițiile acesteia în dreptul național.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus