Oferte locuri de munca top

Autorizatie de gospodarire a apelor fara aviz, in anumite conditii

În emiterea autorizațiilor de gospodărire a apelor ar urma să fie făcute unele modificări.

Aceasta prin schimbări aduse Legii apelor, propuse de mai mulți deputați și senatori.

Conform unui nou proiect de lege, autorizaţia de gospodărire a apelor ar putea fi emisă pentru lucrările care nu deţin aviz de gospodărire a apelor numai în condiţiile efectuării unei expertize tehnice.

Prin aceasta ar trebui să se constate că sunt îndeplinite condiţiile impuse de actele normative incidente pentru desfăşurarea activităţii din punct de vedere al gospodăririi apelor.

De asemenea, lucrările, care în urma elaborării expertizei tehnice nu îndeplinesc prevederile legislative şi tehnice din domeniul apelor în 24 de luni de la adoptarea prezentei legi, vor fi desfiinţate de către sau pe cheltuiala utilizatorului. Acesta din urmă va fi obligat să obțină toate avizele, autorizaţiile şi acordurile.

Procedura de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor ar urma să fie aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor în termen de 60 de zile. Procedura va conţine modalitatea şi competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi normativul de conţinut al expertizei tehnice.

Totodată, în termen de 180 de zile de la aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor, beneficiarii / utilizatorii / titularii lucrărilor executate pe ape sau în legătură cu apele vor fi obligaţi să solicite autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Prin acest proiect inițiatorii își propun să răspundă unor solicitări venite din partea administraţiilor publice locale, în privinţa situaţiei unor poduri şi podeţe.

Teren de peste 4 ha, pregatit pentru noi proiecte imobiliare

După verificarea a 19 poduri/podeţe din judeţul Neamţ au fost stabilite măsuri obligatorii şi termene finale de realizare constând în „obţinerea tuturor actelor de reglementare de gospodărire a apelor conform legislaţiei în vigoare, pentru lucrările de traversare- podeţe pietonale”.

Astfel, pentru o parte din poduri/podeţe s-au întocmit documentaţii necesare pentru obţinerea tuturor actelor de reglementare de gospodărire a apelor conform legislaţiei în vigoare.

La documentaţiile depuse de beneficiarii podurilor pentru obţinerea actelor de reglementare de gospodărire a apelor s-a primit un raspuns de la Sistemul de gospodărire a apelor Neamţ potrivit căruia: „Procedura privind emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor se sistează, conform legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice private asupra mediului, titularul de proiect fiind obligat să solicite avizul de gospodărire a apelor înainte de demararea lucrărilor propuse prin proiect.”

În prezent, propunerea legislativă este înregistrată la Senat pentru dezbatere.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus