Oferte locuri de munca top

Autorizatia de construire, solicitata de noi categorii de persoane

Un proiect legislativ ce are în vedere o nouă modificare a legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții va intra în dezbatere la Camera Deputaților. Aceasta după ce ieri a primit vot de respingere din partea Senatului.

Proiectul vizează adăugarea unei noi categorii de persoane care pot solicita acordarea autorizației de construire/desființare.

În prezent, legea permite emiterea acestor autorizații doar la solicitarea titlularului unui drept real asupra unui imobil.

Propunerea legislativă crea posibilitatea ca autorizația de construire sau desființare să fie emisă și pentru titularii care dețin un drept de posesie asupra unui teren sau a unei construcții.

Inițiatorul propunerii legislative susține că prin această modificare urma să fie elimitat timpul de așteptare până la finalizarea analizei dosarului și eliberarea titlului de proprietate, perioadă în care proprietarul este blocat în procesul de execuție a construcției.

Până să fie respinsă de Senat, propunerea a primit mai multe puncte de vedere. Astfel, Consiliul Economic și Social a votat avizarea favorabilă a proiectului de act normativ, atrăgând atenția că este necesar ca solicitarea emiterii autorizaței de către un titular al dreptului de posesie să se facă doar dacă prezintă o declarație notarială în acest sens, dată de titularul dreptului real.

Totodată, mai mulți reprezentanți ai Consiliului au avizat negativ proiectul legislativ. Aceștia susțin că nu este justificată legiferarea posibilității emiterii autorizației de construire în lipsa unui drept real. În cazul pierderii posesiei printr-o acțiune în revendicare inițiată de titularul drepului de proprietare, acestuia din urmă i-ar fi cauzată o pagubă importantă. Mai mult, primăriile ar fi puse într-o situație foarte dificilă și care ar da naștere la litigii, în cazul în care posesorul solicită emiterea autorizației, iar proprietarul se opune. De asemenea, aceștia au mai argumentat că, deși este importantă reducerea birocrației, ar fi anormal să fie permisă construcția unei clădiri în ideea că proprietarul va obține ulterior toate aprobările și actele necesare, existând posibilitatea ca aprobările să nu poată fi obținute.

Modificarile propuse ar genera un haos administrativ și ar deschide calea construcțiilor ilegale, nefiind permis ca o persoană care nu este proprietar să construiască pe terenul altei persoane, persoana în cauză având posibilitatea de a se adresa instanțelor de judecată pentru a face dovada mai întâi că este proprietarul respectivului teren, au mai spus reprezentanții Consiliului.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus