Oferte locuri de munca top

Autorizarea si executia lucrarilor de construire: legislatie noua

Sectorul construcțiilor urmează să fie reglementat pentru a putea fi rezolvate problemele legislative cu care se confruntă. În acest sens va fi realizat Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, ale cărui teze sunt în curs de consultare publică.

Mai mulți specialiști au analizat sectorul construcțiilor, găsind nereguli legate de autorizarea construcțiilor, elaborarea proiectelor necesare autorizării și executării lucrărilor de construcții, precum și în execuția propriu-zisă.

Rezultatele acestora contituie baza pentru elaborarea Codului.

Ce probleme are sectorul construcțiilor

Autorizarea construcțiilor

În procesul de autorizare a construcțiilor, specialiștii au observat faptul că nu este tratat diferențiat procesul de avizare/autorizare și a conținutului documentației ȋn funcție de complexitatea și impactul proiectului de investiții.

De asemenea, costul investițiilor este majorat artificial prin procesele de avizare greoaie și ineficiente.

Totodată, în practică s-a constatat că autorizarea presupune timpi inadmisibil de lungi, ca urmare a insuficientelor resurse umane calificate sau, în unele situații, ca urmare a unor abuzuri.

Administrația publică de specialitate

Există o discordanţă între numărul și pregătirea specialiştilor din administraţia publică şi volumul și complexitatea problematicilor privind dezvoltarea urbană şi punerea în aplicare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi a regulamentelor locale aferente.

Lipsesc specialiștii care să gestioneze corect procesele de planificare și autorizare. Situația generează vulnerabilități și insecuritatea juridică a investițiilor, fiind necesară stabilirea unor standarde cu privire la calificarea și numărul persoanelor din aparatul de specialitate care să asigure furnizarea eficientă și corectă a serviciilor publice de specialitate.

Elaborarea proiectelor necesare autorizării și executării lucrărilor de construcții

Specialiștii atrag atenția asupra următoarelor probleme:

* Cadrul legal și administrativ nu admite un proces de proiectare perfectibil, care să permită optimizarea soluțiilor, fără schimbarea parametrilor urbanistici și a condițiilor autorizate;

* Ca urmare a lipsei de înțelegere a importanței proiectării de către unii investitori în construcții și alocării unor termene și bugete inadecvate, în multe situații, nivelul proiectelor este slab și nu oferă siguranța ȋndeplinirii cerințelor de calitate impuse de rigorile profesionale și așteptările utilizatorilor;

* Există cazuri în care proiectele sunt ȋntocmite de proiectanți fără experiență și fără cunoștințe de management de proiect, unele firme utilizând personal necalificat ceea ce generează riscuri ridicate pentru investitorii publici sau privaţi;

* În multe situații se începe execuția unor lucrări de construcții fără a exista proiectul tehnic cu toate componentele necesare, asumat de proiectanți de specialitate și verificat potrivit legii;

* Se constată că în multe situaţii lucrările de construcţii nu respectă condiţiile cu privire la protecţia mediului.

Execuția lucrărilor de construcții

Specialiștii spun că nu există un sistem integrat de asigurări specifice domeniului atât pentru proiectare, cât și pentru construcții și pentru firmele de construcții și dezvoltatori, corelat cu reglementările privitoare la nivelurile de risc ce trebuie asigurate prin proiectare.

De asemenea, nu sunt constituite baze de date de referință pentru informații și indici de performanță comparativi, care să poată fundamenta luarea unor decizii strategice corecte ȋn fazele de definire a investițiilor. Problema este cu atât mai acută ȋn ceea ce privește investițiile din fonduri publice, unde investitorii nu au capacitatea și fondurile necesare desfășurării unor studii ample de fundamentare a inițiativelor investiționale.

În același timp, nu există ȋn legislație suficiente prevederi care să oblige executarea lucrărilor de construcții cu mână de lucru calificată, certificată după un sistem valabil pe tot cuprinsul țării. Se execută lucrări de construcții cu mână de lucru necalificată, implicațiile privind calitatea lucrărilor fiind dramatice.

Ce va cuprinde Codul

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor va avea două cărți, iar cea de-a doua va fi dedicată construcțiilor. Aceasta va fi împărțită în două părți, după cum urmează:

* Partea I. Definirea ariei de cuprindere – este structurată în trei titluri detaliate în capitole şi secţiuni distincte. În cadrul primului titlu vor fi abordate domeniile de construcţii (clase şi categorii) la care face referire prezentul cod: clădiri, construcţii inginereşti şi construcţii rutiere. Se vor aborda diferenţiat etapele ciclului de viaţă al construcţiei: iniţierea, planificarea economică și organizațională, proiectarea, execuţia, finalizarea, recepția, utilizarea şi post-utilizarea. Într-un titlu separat vor fi reglementate prevederi referitoare la procesele de gestionare a costurilor, derulării în timp, conţinutului, calităţii, riscurilor, comunicării şi a resursor umane în domeniul construcţiilor.

* Partea a II-a va cuprinde prevederi normative referitoare la criteriile de performanţă a construcţiei, abordate în două categorii: cerinţe de interes public (securitatea şi sănătatea oamenilor, protecţia mediului, sustenabilitatea, siguranţa construcţiei, cerinţe funcţionale) şi cerinţe specifice (cerinţe funcţionale specifice şi cerinţe tehnice specifice).

Tot aici va fi cuprins un capitol destinat definirii cu precizie a tipurilor de cerinţe ce fac obiectul studiilor strategice pentru definirea temei de proiectare, în două categorii distincte:

– Cerinţe de interes public (ne-negociabile) care se stabilesc prin reglementări tehnice şi caiete de sarcini care precizează nivelul minim de asigurare a protecţiei faţă de riscurile majore (seism, incendiu, catastrofe, etc.), nivelul minim al conţinutului (suprafeţe, spaţii anexe, circulaţii, spaţii exterioare, etc.), nivelul de dotare minim (instalaţii, echipamente, finisaje, etc.), etc.

– Cerinţe de interes specific (proprii proiectului)- vor fi detaliate în continuare modul propus pentru organizarea informaţiilor în viitorul Cod al Construcţiilor, cu trimitere la legislația și normativele specifice.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

7 Comentarii

 1. Georgescu Eugeniu said:

  Pentru a fi inlaturate o serie de neajunsuri in proiectarea si executarea constructiilor este necesar sa existe Legea inginerului constructor, in care sa fie explicitat modul de exercitare a profesiei de inginer constructor, asa cum exista Legea nr.184/2001, care se refera la exercitarea profesiei de arhitect. Este preferabil sa existe si Ordinul inginerilor constructori din Romania.
  La ora actuala exercita atributiile inginerilor constructori tot felul de specialisti in alte domenii- ingineri mecanici, economisti, etc.
  Prin Legea inginerului constructor trebuie sa fie corectate si definitiile constructiilor, deoarece spre exemplu la ora actuala rezervoarele, cuptoarele , etc. sunt incadrate precum utilaje, iar proiectele de constructii ale acestora nu sunt verificate conform legii, de catre verificatori atestati in constructii.

 2. Anonim said:

  ing. Diplomat Constantin Rădan- Din textul publicat Rev. de specialitate ,,Arenaconstruct…,,nu sunt punctate obligativități ale investitorilo, proprietarilor etc. În legătură cu situațiile când exec. lucrări în regie proprie. Nu apar nic în prezent măsuri clare de sancțion. atunci când se lucrează cu necalificați și la ,,negru,, Se lasă totul în răspund. Dirigintelui de șantier, unde există.Santierle, echipele cu regi proprie nu au RTE și nici ing. de specialitate-constructori.Multe dintre autorizațiile de constr. se eliberează pe baza unui DTAC neexistând un PT și DE. Oare cine se preface că nu sunt cunoscute aceste aspecte? La Primării se schimbă PUZ-urile după bunul plac al unora. Nu nominalizez. Se știe! Sunt multe alte aspecte. Am dat câteva! Dacă noile reglementări se scot pe repede înainte, doar ne aflăm în treabă.

 3. Dan Copaceanu said:

  Problema pe care ar trebui să ne-o punem în permanenţă este, cu ce preţ obţinem noi rezultatele noastre şi dacă am ales modelul care să ne aducă cele mai bune rezultate. Suntem eficienţi în ceea ce s-a intreprins, avem un model performant, sau facem ceva, dar prea puţin, prea lent, iar decalajul dintre noi şi alte ţări se măreşte continuu? Aşa ceva nu cred că poate reprezenta un interes de stat.
  O analiză serioasă a cauzelor non-calităţii ar scoate la iveală carenţe majore de sistem în ţara noastră. Nu cred că mai necesită nici un fel de argumentare dacă se invocă numai imensa diferenţiere calitativă a construcţiilor, realizate de aceiaşi muncitori şi specialişti români în ţară sau în străinătate.
  Cunoaşterea în detaliu a sistemelor calităţii din ţările Uniunii Europene reprezintă factorul esenţial pentru posibilitatea concretizării unui program. Opinez că statul ar avea cel mai mult de câştigat dacă în acest domeniu ar promova funcţionarea mecanismelor care şi-au probat eficienţa. Nu întâmplător soluţii la problemele cu care ne confruntăm în domeniul construcţiilor, găsim în legislaţia şi reglementările din ţările dezvoltate ale Uniunii Europene. Implementarea mecanismelor europene ne-ar putea aduce două susbsanţiale avantaje: reducerea compromisului la calitate şi eliminarea risipei de cheltuieli în procesul de asigurare a calităţii construcţiilor. Putem face noi un sistem mai bun?
  Perspectiva ar putea fi extrem de bine fructificată, cu riscul de a mă repeta, numai prin prin preluarea mecanismelor care şi-au probat eficienţa în ţările dezvoltate.

 4. Cătălin said:

  Ordinul Inginerilor Constructori?! Adica inca o cotizație platita dintr-un salariu care face parte din categoria celor mai proaste domenii platite 😂 Succes! Mai bine faci proiectare in strainatate decât într-o țară de kkt ca România. 😂 Comparatie, 10 Luni = 11 fabrici Lidl proiectate in UK 150k lire, aprilie 2018-prezent = 2 decantoare + 1km extinderi apa potabila într-o comună Romania 17k RON, plus 7k RON asistenta tehnica, cand o s-o gandi noul primar sa faca recepția

  • Anonim said:

   Paradoxal, instoric din p.d.v. economic desfiintarea breslelor a insemnat pentru societate un salt urias.
   Explicatia este simpla. Daca o breasla este organizata initial pentru a apara interesul public, in cazul nostru calitatea constructiilor, in timp ajunge sa se dereglementeze prin apararea intereselor membrilor sai impotriva clientilor (a se vedea Colegiul Medicilor) si mai apoi in monopolizarea activitatii pentru un grup restrans de membri. In ultima faza a dereglementarii cum este Ordinul Arhitectilor din Romania, se constituie un grup de privilegiati la conducere care pe langa faptul care-si decid salarii mari mai si acapareaza lucrari pe considerentul pozitiei ocupate. Firma fostului presedinte OAR avea incasari de anuale de 70.000 lei cand a fost ales, ca la terminarea mandatelor dupa 8 ani firma sa aiba incasari de 32 de milioane.

 5. Anonim said:

  Registrul Urbanistilor din Romania sa se implice pana la nivelul entitatilor publice, nu se poate ca un functionar cu un curs de urbanism facut la diverse firme de recutare si formare profesionala, de ospatari, frizeri,patiseri, cu durata de 3 luni sa ocupe functii de responsabili de urbanism pentru dezvoltarea teritoriala a oraselor si comunelor.Dezvoltarea teritoriala,urbanismul si administratia se invata doar la institutii de profil universitar. Punct.

Sus