Oferte locuri de munca top

Autorizarea proiectantilor, executantilor de retele de gaze naturale – mai simpla

Acordarea autorizaţiilor pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie, exploatare a obiectivelor în domeniul gazelor naturale sau a celor de vizare în scopul continuării activităţilor autorizate se va face mai simplu.

Aceasta ca urmare a unor noi modificări ale prevederilor normative, ce urmează să fie aprobate.

Astfel, operatorii economici au obligaţia să menţină structura minimă de personal doar la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi.

La momentul încheierii de contracte şi pe toată durata desfăşurării efective a activităţilor operatorii se vor angajaza să asigure structura minimă de personal autorizat şi să deţină, în proprietate sau în folosinţă, dotarea tehnico-materială necesară, conform tipului de autorizaţie deţinut.

Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1209 din 21 decembrie 2021, va fi modificat.

Astfel, operatorul va prezenta un ”document, în copie, datat şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, din care să reiasă că structura minimă de personal, la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi”.

Aceasta va înlocui obligația de a prezenta un ”raport per salariat, extras din registrul general de evidență a salariaților, purtând data accesării bazei de date și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic, care să conțină cel puțin următoarele: elementele de identificare a salariatului (numele, prenumele, codul numeric personal – CNP), data angajării, tipul contractului individual de muncă, durata timpului de muncă”.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus