Oferte locuri de munca top

Autorizarea montatorilor de repartitoare dupa reguli noi

Acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor va fi făcută după noi reguli, conform unui proiect de act normativ (atașat la finalul știrii).

Noul proiect prevede că autorizaţiile se acordă pentru următoarele activităţi:

– montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire – autorizație tip MI;

– exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire – autorizație tip EI;

– montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum – autorizație tip MAC;

-exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum – autorizație tip EAC.

Repartitoarele pot fi montate nu numai de cei care le comercializează

Activitatea de montare a sistemelor de repartizare a costurilor se poate desfășura și fără comercializarea echipamentelor, aceasta fiind opțională.

Autorizațiile de tip MI și MAC nu restrâng dreptul titularului de a comercializa sistemele de repartizare a costurilor ce fac obiectul acestora.

În situația în care autorizațiile de tip EI sau tip EAC, menționate în registrul de evidență al autorizațiilor, nu includ tipul de repartitor de costuri pentru care se solicită autorizația de tip MI sau MAC, acestea din urmă nu se pot acorda.

Durata de valabilitate a oricărui tip de autorizație este nelimitată; în scopul continuării activităţilor supuse autorizării, titularii de autorizații trebuie să solicite vizarea de către ANRE a autorizațiilor deţinute, o dată la 5 ani.

Activitatea de exploatare implică punerea în funcțiune a repartitoarelor, întreținerea, repararea acestora.

În acest sens, pentru clarificare au fost actualizate definițiile pentru exploatare, întreținere, montare, punere în funcțiune, reparare și au fost completate atribuțiile titularilor de autorizații în conformitate cu aceste competențe.

De asemenea, pentru activitatea de montare a robinetelor pentru reglaj termostatic, solicitantul/titularul autorizației va putea încheia un contract de prestări servicii cu o societate specializată în acest domeniu.

Blocuri noi, cu peste 180 apartamente, intr-un mare ansamblu rezidential

Persoanele juridice care au deținut o autorizație valabilă în ultimii 5 ani, anterior datei de transmitere a cererii, vor depune o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că dețin dotările necesare pentru prestarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia. Nu se va mai percepe tarif de analiză a documentației. În această situație, solicitantul va achita integral tariful de acordare/modificare/vizare a autorizației, înainte sau odată cu înregistrarea cererii.

Tarife

Tariful de acordare a autorizației se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare și se achită de solicitant înainte sau odată cu înregistrarea cererii de autorizare/modificare/vizare și nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare după analiza documentației anexate cererii, al clasării documentației, precum și al neacordării autorizației.

Tariful de vizare periodică a autorizației reprezintă 50% din valoarea tarifului de acordare a autorizației.

Tariful de modificare a autorizației în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social al titularului de autorizație, cu excepția situațiilor justificate de modificări legislative sau ale unor reglementări, reprezintă 25% din tariful de acordare a respectivei autorizații.

Echivalări

Autorizațiile pentru montarea și/sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se echivalează astfel:

* autorizațiile tip I se echivalează cu autorizațiile tip MI;

* autorizațiile tip II se echivalează cu autorizațiile tip EI;

* autorizațiile tip III se echivalează cu autorizațiile tip MAC;

* autorizațiile tip IV se echivalează cu autorizațiile tip EAC.

Echivalarea autorizațiilor se realizează din oficiu în următoarele situații:

* pentru autorizațiile de tip I și III;

* titularii autorizațiilor de tip II sau tip IV dețin o autorizație de tip I sau tip III aflată în termen de valabilitate.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus