Oferte locuri de munca top

Autorizarea instalatorilor de gazelor naturale va fi mai simpla

Procedura de autorizare a instalatorilor de gaze naturale urmează să fie simplificată, după cum arată un proiect de act normativ.

Astfel, va fi simplificată procedura de acordare, modificare și vizare a legitimaţiei de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale.

Ca urmare a dezvoltării platformei informatice din cadrul ANRE care va gestiona on-line solicitările persoanelor fizice, va fi posibilă transmiterea documentelor în format electronic în una dintre următoarele forme:
a) prin încărcare pe portalul ANRE;
b) prin încărcare în platforma PCUe.

Celelalte forme de depunere a solicitărilor vor fi eliminate.

Cererea de autorizare

În vederea dobândirii calităţii de instalator autorizat, solicitanţii vor transmit următoarele documente:

* cerere;

* actul de identitate;

* actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România;

* foaia matricolă – numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale;

* adeverinţă eliberată de un operator economic autorizat ANRE care să certifice perioada minimă de practică în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizaţie solicitat, doar pentru cazurile în care este necesară o vechime în desfăşurarea activităţii sub coordonarea unui instalator autorizat;

* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

Propunerea tehnica pentru extinderea unei retele de canalizare va fi reevaluata

De asemenea, va fi modificată procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale.

ANRE va acorda o legitimaţie, nu o autorizație, după promovarea examenului, structurată pe tipuri, potrivit domeniilor de competenţă precizate în regulament.

Examenul de autorizare va consta într-o probă scrisă în limba română, conținând un chestionar de tip grilă, conţinând 25 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare.

Durata examenului de autorizare va fi de o oră pentru un tip de autorizare.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus