Oferte locuri de munca top

Autorizarea electricienilor si expertilor tehnici dupa noi reguli

Va fi îmbunătățită procedura de acordare și vizare periodică a adeverințelor de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, respectiv de verificator de proiecte şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice. Aceasta conform unui proiect de Ordin ANRE, lansat în consultare publică.

Principalele modificări și completări propuse constau în:

* Participarea candidaților respinși

Vor fi modificate prevederile referitoare la participarea candidaților respinși la examenul de autorizare, prin restrângerea participării acestora la un nou examen de autorizare, o singură dată, cu achitarea a numai 50% din tariful de autorizare, într-un interval de un an de la data examenului la care acesta a fost declarat respins.

* Ce documente sunt necesare pentru dovedirea experienței

Vor fi solicitate mai multe documente considerate relevante în dovedirea experienței de deținere a calității de electrician autorizat, pentru obținerea calităților de verificator de proiecte şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice: curriculum vitae, memoriu de activitate, adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea din care să reiasă experienţa dobândită.

* Introducerea interviului ca modalitate de verificare

Introducerea susținerii unui interviu, în cazul în care din documentele prezentate anterior nu reiese explicit experiența solicitată în domeniu, în vederea obținerii calităților de verificator de proiecte şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice.

* Documentele vor putea fi transmise electronic

Va fi posibil ca documentele de înscriere să se poată transmite în format electronic, la adresele de e-mail publicate pe site-ul ANRE, certificate cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin încărcare în platforma PCUe.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus