Oferte locuri de munca top

Autoritatile se vor imprumuta ca sa finalizeze proiectele ce au beneficiat de fonduri europene

Autoritățile locale care nu dispun de fondurile necesare pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene, aferente perioadei de programare 2014 – 2020, vor putea aproba contractarea de finanțări rambursabile pentru asigurarea cheltuielilor devenite neeligibile după 31 decembrie 2023. Aceasta potrivit unei Ordonanțe de Urgență ce va fi aprobată astăzi de Guvern

Pentru proiectele nefinalizate la termen autoritatea de management decide încetarea contractelor de finanţare, precum şi restituirea de către beneficiari a sumelor primite din fonduri externe nerambursabile, împreună cu cofinanţarea de la bugetul de stat şi plata eventualelor dobânzi şi penalităţi.

Trebuie ținut cont și de faptul că autoritățile de management au putut încheia contracte de finanțare peste valoarea alocării programelor operaționale, în vederea creării premiselor asigurării unui grad de absorbție de 100%.

În măsura în care nu există suficiente economii care să acopere valoarea respectivelor proiecte, acestea trebuie finanțate de la bugetul de stat

Astfel, valoarea neutilizată a prefinanțărilor acordate va putea fi cheltuită pentru continuarea implementării proiectelor pentru care a fost acordată, urmând ca justificarea acestor sume să fie realizată până cel târziu la data de 31 octombrie 2024.

Sumele care nu vor fi justificate în termenul stabilit, respectiv 31 octombrie 2024, vor fi recuperate.

Prin modificările aduse d noua OUG vor fi reglementare și alte obligațiile pe care le au ordonatorii principali de credite în ceea ce privește deschiderea lunară a creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale, pentru instituțiile publice finanțate integral din aceste bugete.

De asemenea, pentru operatorii economici care au indicatori de rezultat sau de proiect stabiliți în baza unor contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile, se reglementează posibilitatea, ca în baza aprobării autorității publice tutelare, să efectueze cheltuieli necesare în vederea realizării acestor indicatori.

Oferta castigatoare a unui contract de 15 mil euro va fi reevaluata

Plata valorii de executare a garanțiilor

În cazul Programelor guvernamentale cu garanția statului, scadențele aferente plății valorii de executare a garanțiilor acordate beneficiarilor au în ultimul interval de timp o periodicitate aproape zilnică, iar în cadrul acestora pot interveni retrageri/respingeri/ modificări de sume la cererea finanțatorilor, chiar și cu o zi înainte de data plății. Situația duce la depășirea limitei de maximum 2% din valoarea creditelor bugetare deschise și neutilizate în luna precedentă.

În cazul plăților cu scadență în prima zi a lunii este necesar ca atât retragerea de credite bugetare pentru luna în curs cât și deschiderea de credite bugetare pentru luna următoare, dar și plata efectivă să se aprobe simultan ceea ce, în unele situații, poate determina îngreunarea procesului de aprobare a documentelor de plată, implicit întârzierea acesteia.

Bonusuri și în firmele de stat neperformante

Pentru a nu afecta veniturile salariale aflate în plată pentru majoritatea personalului operatorilor economici din firmele cu capital de stat se propune menținerea acordării bonusurilor reprezentând drepturile de hrană/indemnizaţia de hrană/tichetele de masă/norma de hrană la valoarea aflată în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei, inclusiv, atât pentru operatorii economici care nu au pierderi, cât și pentru operatorii economici care au înregistrat pierderi.

De asemenea, se propune ca operatorii economici care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenţi şi nerecuperate şi/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent să poată acorda bonusuri reprezentând cheltuieli sociale în limita maximă stabilită la art. 25 din Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015, pentru tot personalul.

Amânări în PNRR

Va fi amânată reîntregirea fondurilor utilizate din Programul Național de Redresare și Reziliență în decembrie 2023, până la sfârșitul anului 2024 și continuarea utilizării temporare a fondurilor europene nerambursabile disponibile aferente Programului Național de Redresare și Reziliență, pentru programele operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020.

Ulterior, aceste sume vor fi reîntregite din sumele alocate de la bugetul de stat, până la finele anului 2024; modificarea mecanismului reîntregirii sumelor utilizate temporar din bugetul de stat în locul finanțării europene.

Simplificări pentru întreprinderile legate

Pentru anul fiscal 2024, obținerea statului de microîntreprindere se realizează și prin îndeplinirea condiției privind nivelul veniturilor realizate de ”întreprinderile legate”, în vederea aplicării limitei de 500.000 euro. Având în vedere faptul că definirea „întreprinderilor legate” este complexă și necesită o interpretare de specialitate, pentru asigurarea stabilității și eficienței legislative, este necesară simplificarea normei fiscale pentru a permite atât contribuabililor, cât și organelor fiscale, aplicarea unitară a normei fiscale.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus