Oferte locuri de munca top

Auditorii energetici pentru cladiri – o noua sesiune de atestare

Va fi organizată o sesiune extraordinară de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri. Aceasta este valabilă pentru auditorii energetici pentru clădiri, atestați până la data de 13 octombrie 2010, conform unui ordin al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (actualul Minister al Lucrărilor publice, Dezvoltării și Administrației) intrat deja în vigoare.

Este vorba despre atestarea pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru o specialitate, construcții sau instalații.

Astfel, Ministerul organizează până la 31 decembrie 2019 o sesiune extraordinară de atestare în specialitatea complementară a persoanelor care au obținut atestarea ca auditori energetici pentru clădiri într-o singură specialitate, gradul profesional I, respectiv II.

Înscrierea la examen

Pentru înscrierea la examenul de atestare pentru obținerea atestării în specialitatea complementară, solicitanții înregistrează o cerere la autoritatea competentă (întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a la reglementarea tehnică „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010), însoțită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:

* act de identitate al solicitantului, precum și certificatul de naștere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;

* adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică și psihică a solicitantului pentru exercitarea atribuțiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;

* certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;

* certificatul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, în copie;

* registrul auditorului completat la zi, în copie, sau, după caz, declarație pe propria răspundere că, în perioada de valabilitate a legitimației, nu a desfășurat activitate ca auditor energetic pentru clădiri;

* două poze color format 5/4 cm și o poză color format 3/4 cm;

* declarație pe propria răspundere în ceea ce privește acordul publicării pe pagina de internet a instituției a datelor personale, după promovarea examenului de atestare.

Data, locul și ora desfășurării examenului de atestare, precum și lista candidaților cu dosare înregistrate la registratura generală a autorității competente și bibliografia specifică se afișează pe pagina de internet a autorității competente cu minimum 30 de zile înainte de data desfășurării examenului.

Despre examen

Procedura de examinare a candidaților se desfășoară într-o singură etapă – probă scrisă, și constă în rezolvarea unui chestionar cu 10 subiecte de tip grilă din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoștințelor referitoare la evaluarea performanței energetice a clădirilor. Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct.

Timpul alocat probei scrise este de 60 de minute, iar condiția de promovare a examenului de atestare este obținerea a minimum 8 puncte.

Candidații care nu au promovat examenul de atestare pot formula contestație, motivată, în termen de 48 de ore de la data afișării pe pagina web a autorității competente a rezultatelor examenului de atestare.

 

Descărcați aici Ordin MDRAP

 

 

 

 

Citiți și:

Intr-un proiect cu 18 scari de bloc se trece la etapa a doua de dezvoltare

In primavara va demara construirea unor blocuri cu 14.000 mp scd

Realizarea unui pasaj se scumpeste cu aproape 10 mil lei

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus