Oferte locuri de munca top

Au intrat in vigoare unele masuri privind ajustarea preturilor din constructii

Măsurile privind ajustarea prețului contractelor de achiziții publice nu numai pentru cele de lucrări, ci și pentru cele de produse (dotări, utilaje și echipamente tehnologice) au intrat în vigoare (fisier atasat).

Aceste măsuri impactează peste 7.088 de proiecte de investiții, dintre care peste 6.876 nu au clauză de ajustare, proiecte finanțate din fonduri publice derulate de autorități și instituțiile publice la nivel central.

Suma estimată pentru ajustare este de 1,78 miliarde lei.

Prin noul act normativ intrat în vigoare se creează cadrul legal pentru ajustarea prețului acestor contracte nu numai pentru cele de lucrări, ci și pentru cele de produse având ca obiect dotări, utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente și pentru cele de servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes național. Aceasta având în vedere faptul că durata acestora depășește de cele mai multe ori 36 de luni, atât pentru materiale, cât și pentru celelalte elementele de cost.

Extinderea unui tronson de drum va costa peste 36 mil euro

Guvernul a încercat astfel să remedieze instabilitatea pieței construcțiilor având în vedere că majorarea prețului materialelor de construcții nu numai că nu s-a diminuat, ci a crescut și s-a extins și asupra altor elemente ale costului aferent investițiilor publice.

Aceste destabilizări vin ca un efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internațional, cu impact direct în producția și distribuția tuturor produselor utilizate în construcții, conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei și blocajul impus la nivel internațional Rusiei, piețe importante de furnizare a materialelor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiții.

Cat costa betoanele, in Bucuresti si zona limitrofa

În lipsa unui instrument legal prin care părțile să își asigure egalitatea de tratament și împărțirea justă a riscurilor contractuale, în condițiile evenimentelor menționate, se creează insecuritatea juridică a părților, inclusiv cu privire la posibilitatea finalizării proiectelor de investiții, cu impact direct asupra eficienței utilizării fondurilor publice destinate investițiilor, pe termen mediu și lung afectând creșterea economică.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

Sus