Oferte locuri de munca top

Au intrat in vigoare modificari ale tarifelor ANCPI si platilor pentru lucrarile cadastrale

Au intrat în vigoare mai multe modificări ale tarifelor serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI. De asemenea, au fost prelungite termenele anumitor contracte și prevederile legate de efectuarea plății de către UAT-uri.

Astfel, în cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2018, termenul de valabilitate se poate prelungi până la data de 31 octombrie 2020. Pentru contractele de finanțare încheiate în anul 2019, termenul de valabilitate se poate prelungi până la data de 31 decembrie 2020.

În caz de forță majoră, stare de urgență sau alte situații similare, termenele de valabilitate ale contractelor de finanțare aferente se pot prelungi corespunzător cu o perioadă egală cu cea a suspendării.

Efectuarea plății de către UAT

UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziție publică și va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată și a extrasului de cont în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății.

Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Fondurile neutilizate vor fi restituite în contul OCPI, până cel târziu în luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, până cel târziu la data de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie.

Scutiri de la plata tarifelor

De asemenea, vor fi scutite de la plata tarifelor cererile de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale formulate de către notarii publici în temeiul certificatelor de vacanță succesorală eliberate de către aceștia.

Totodată, a fost abrogată prevederea prin care erau scutite de la plata tarifelor serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3 din anexă, pentru imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență.

 

Descărcați aici Ordinele ANCPI

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 400 de apartamente noi, propuse a completa oferta din Bucuresti

Constructii industriale, cu peste 10 mii mp scd, propuse spre demolare

Peste 600 de apartamente noi, in pregatire langa Bucuresti

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus