Oferte locuri de munca top

Au inceput inscrierile pentru autorizarea instalatorilor din sectorul gazelor naturale

A început oficial sesiunea pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.

Conform programului de organizare, înscrierea candidaților va fi realizată între 14 februarie și 25 februarie.

Documentele necesare pentru solicitarea autorizării sunt următoarele:
* cerere;
* actul de identitate;
* actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România;
* foaia matricolă – numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale;
* certificatul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică;
* adeverinţă eliberată de un operator economic autorizat ANRE care să certifice perioada minimă de practică în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizaţie solicitat;
* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat (250 lei pentru înscrierea la examenul de instalatori autorizați sau 125 lei pentru prelungirea duratei de valabilitate a autorizațiilor instalatorilor autorizați).

Locuri de munca in constructii

În data de 25 martie va fi publicată lista finală a candidaților, precum și lista aferentă fiecărui centru, cu precizarea seriei în care vor fi programați candidații.

Examenele de autorizare vor avea loc între 31 martie și 8 mai, iar rezultatele vor fi publicate pe 13 mai.

Înscrierea se poate face prin transmiterea documentelor prin intermediul:

* portalul ANRE

* e-mail la adresa: instalatori@anre.ro

* serviciilor poștale/ firme de curierat, pe suport hârtie.

Cererile de autorizare depuse şi înregistrate în cadrul sesiunii din toamna anului 2021, amânate pentru o dată ulterioară vor fi luate în considerare pentru această sesiune, nefiind necesară transmiterea unei noi cereri, urmând să respecte programul de mai sus, cu excepţia perioadei de înscriere.

ANRE precizează faptul că programul de organizare și desfasurare a examenelor ar putea suferi modificări în funcție de numărul solicitanților.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus