Oferte locuri de munca top

Au inceput inscrierile pentru atestarea verificatorilor si expertilor tehnici

Pot fi depuse cererile pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, programate în sesiunea din iunie 2023.

Portalul destinat transmiterii cererilor este funcțional până în data de 4 mai 2023, ora 16:00.

Link-ul de acces va fi disponibil în această perioadă pe: www.mdlpa.ro > Construcții >> Atestări tehnico-profesionale >>> Sesiunea de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici – iunie 2023

Cei interesați trebuie să depună mai multe documente:

 • actul de identitate;
 • diploma de inginer/inginer diplomat/arhitect/de licență și suplimentul de diplomă;
 • diploma de master și suplimentul de diplomă;
 • înscrisuri completate/eliberate de angajatori pentru perioadele lucrate, care să ateste vechimea în profesie/specialitate (carnet de muncă, extras revisal, adeverință etc.);
 • declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, privind conformitatea și corectitudinea datelor din cuprinsul înscrisului din care rezultă vechimea/experiența profesională – doar în cazul persoanelor fizice autorizate;
 • recomandări de la investitori/proprietari/administrator ;
 • curriculum vitae – modelul comun european;
 • lista proiectelor/lucrărilor științifice/brevetelor la a căror elaborare/realizare/verificare în sistemul de control al calității în construcții solicitantul a participat;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • adeverință eliberată de către Inspectoratul General pentru situații de Urgență, după caz;
 • documentul de Autorizare emis de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, după caz;
 • documentul de Autorizare emis de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Trei ansambluri de hale urmeaza sa fie edificate

Trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

 • fișierele se încarcă în format pdf, mai puțin fotografiile;
 • fișierele pdf. nu pot depăși 10 MB;
 • diploma de licență/master și suplimentul (foaia matricolă) se scanează și se încarcă într-un singur fișier;
 • toate înscrisurile prin care se probează vechimea se scanează și se încarcă  într-un singur fișier;
 • toate cele 3 sau 4 recomandări, după caz, se scanează și se încarcă într-un singur fișier;
 • în cazul în care solicitantului îi sunt aplicabile prevederile privind excepțiile, acesta va încărca documentele prevăzute în acest caz (de exemplu nu va încărca recomandările, dar este obligat să încarce adeverința emisă de IGSU).

Solicitantul are următoarele obligații:

* notarea numărului unic de înregistrare alocat automat la finalizarea înscrierii (ATST);

* completarea (inclusiv cu ATST-ul alocat de portal) și semnarea cererii privind susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională  și olograf și prezentarea acesteia la intrarea în sala de examen.

Formularul cu cererea privind susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională poate fi descărcat după completarea în portal și acceptarea termenilor și condițiilor, înainte de finalizarea înscrierii și alocarea ATST-ul sau accesând rubrica Documente necesare. Datele completate și asumate olograf trebuie să fie identice cu cele marcate în portal.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

 

Sus