Solplanet x AeroFix

Au fost revizuite standardele produselor pentru construcţii

_MG_9369A intrat în vigoare o nouă listă cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii.

Produsele pentru construcţii intră sub incidenţa normelor privind libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea Europeană (UE), precum şi a normelor privind, în special, siguranţa clădirilor, sănătatea, durabilitatea, economia de energie şi protecţia mediului înconjurător.

Există un regulament al Uniunii Europene care stabilește condiţiile armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii. Acest regulament stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii. De asemenea, stabileşte criterii de evaluare a performanţelor pentru aceste produse, precum şi condiţiile de utilizare a marcajului CE

Operatorii economici trebuie să respecte anumite obligaţii:

* Obligaţiile fabricanţilor: aceştia trebuie să furnizeze declaraţia de performanţă şi documentaţia tehnică şi să aplice marcajul CE pe produs. De asemenea, aceştia se asigură că produsele lor pentru construcţii poartă menţiunea tipului, care să permită identificarea lor. În plus, fabricanţii au obligaţia de a-şi retrage produsele de pe piaţă dacă constată că acestea nu sunt conforme cu declaraţia de performanţă sau de a schimba această declaraţie.

* Obligaţiile importatorilor: aceştia se asigură că produsul este însoţit de documentaţia tehnică şi că are aplicat marcajul CE. Aceştia au obligaţia de a indica numele lor, denumirea socială sau marca înregistrată, precum şi adresa la care pot fi contactaţi. Aceştia se asigură că produsul este însoţit de instrucţiuni şi de informaţii de siguranţă şi că transportul nu a compromis performanţa acestuia.

* Obligaţiile distribuitorilor: aceştia trebuie să se asigure că produsul poartă marcajul CE şi că este însoţit de documentele menţionate anterior. Atunci când consideră că produsul nu este conform, trebuie să se abţină să îl introducă pe piaţă. Distribuitorii trebuie să asigure condiţii optime de stocare a produsului, pentru ca acesta să nu se degradeze.

Specificaţii tehnice armonizate

Specificaţiile tehnice armonizate cuprind standardele armonizate. Acestea sunt stabilite de organismele europene de standardizare, în conformitate cu Directiva 98/34/CE.

Standardele armonizate servesc la definirea metodelor şi criteriilor de evaluare a performanţelor produselor pentru construcţii. Ele se referă la utilizarea preconizată a produselor care fac obiectul acestui standard şi includ detaliile tehnice necesare pentru punerea în aplicare a sistemului de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei. Trimiterile la standardele armonizate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un produs nu este acoperit de un standard armonizat, un fabricant are posibilitatea de a solicita o evaluare tehnică europeană pentru a obţine un document european de evaluare, elaborat de organizaţia organismelor de evaluare tehnică (OET).

Printr-un ordin al ministrulul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei a fost abrogată veche listă publicată la 11 martie 2015 cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii a fost emis de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei.

Noua listă a intrat în vigoare din 18 august.

Descarcati lista indicativelor de referinta.

Sus