Oferte locuri de munca top

Atribuirea contractelor de achizitii publice se va face dupa noi reguli

Atribuirea acordurilor cadru, a contractelor sectoriale,  a celor de achiziție publică, de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii se vor face după noi reguli.

Aceasta după intrarea în vigoare a noilor modificări (fisier atasat), care abrogă unele prevederi și stabilesc altele noi.

Dintre noile modificări propuse amintim câteva:

Consultarea operatorilor economici

Consultarea operatorilor economici în vederea obținerii ofertelor va putea fi făcută atât prin intermediul catalogului electronic pus la dispoziţie de SEAP, cât și prin orice alte modalități identificate de către entitatea contractantă.

Proiectarea unui edificiu de 120 mil euro va intra in licitatie

Instrumentele de garantare

Instrumentele de garantare vor fi transmise în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor.

Acestea trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Autoritatea contractantă nu va avea dreptul:

* de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită instituție de credit bancară, instituție financiară nebancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;
* de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt emise de către instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări.

Calculul valorii estimate

Autoritatea contractantă va calcula valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei.

În cazul în care criteriul utilizat este “preţul cel mai scăzut”, stabilirea ofertei câştigătoare va fi realizată numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului sectorial/acordului-cadru de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.

Castigatorul unui contract de asfaltare isi pastreaza pozitia

Categoriile de produse/servicii/lucrări pentru care se pot stabili criterii ecologice (verzi)

Au fost stabilite categoriile de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă.

Printre acesta se numără și:

* Proiectarea, construirea şi gestionarea clădirilor de birouri

* Proiectarea, construcția și întreținerea drumurilor
* Sistemele de iluminat rutier și de semnalizare rutieră.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus