Oferte locuri de munca top

Atentie prosumatori: A intrat in vigoare Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali

Modul prin care se furnizează energia electrică la clienții finali a fost stabilit printr-un nou regulament, care este valabil pentru clienții finali, furnizorii și operatorii de rețea. A intrat în vigoare Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali (atasat la finalul articolului), prin publicarea în Monitorul Oficial.

Contractul de furnizare al prosumatorilor

Clienții finali care au calitatea de prosumatori pot solicita furnizorilor de energie electrică încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și livrate în rețeaua electrică.

Aceasta cu respectarea Regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor și a Contractului-cadru aprobate prin ordin al președintelui ANRE în vigoare.

Clientul final are dreptul să încheie un contract de agregare, independent de contractul de furnizare a energiei electrice, precum și să participe la piața de energie electrică sau la cea a serviciilor energetice fără să fie necesar acordul furnizorului său de energie electrică.

De asemenea, furnizorul de energie electrică are obligația să realizeze în cazul prosumatorilor regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice și valoarea energiei electrice consumate din rețelele electrice. Aceasta în situația în care contractul de furnizare este încheiat cu un prosumator care îndeplinește condițiile prevăzute în legislația aplicabilă pentru a beneficia de acest serviciu, cu respectarea prevederilor legale specifice privind obligațiile fiscale.

Contractarea furnizării energiei electrice

În vederea furnizării energiei electrice, clientul final parcurge următoarele etape:

* în cazul unui loc de consum nou, clientul final obține avizul tehnic de racordare sau, după caz, certificatul de racordare al locului de consum la rețeaua electrică de interes public, conform prevederilor reglementarilor în vigoare, după care se adresează unui furnizor de energie electrică

* în cazul unui loc de consum existent, clientul final poate alege una dintre ofertele-tip publicate de furnizor sau poate solicita acestuia o ofertă personalizată, negociabilă, privind condițiile comerciale și prețul de furnizare sau poate recurge la selectarea ofertei furnizorului prin proceduri specifice de licitație/achiziție publică;

* după ce clientul final acceptă condițiile de furnizare propuse de furnizor în maximum 5 zile de la data transmiterii de către clientul final a documentelor prevăzute la art. 15 din Regulament părțile încheie contractul de furnizare a energiei electrice.

Documente necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puțin următoarele documente:

a)cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă;

b)copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

c)copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință al solicitantului asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția clientului final, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință;

d)certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.

Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.

Decontul final de regularizare a obligațiilor de plată

În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are obligația de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a obligațiilor de plată ori factura estimată pentru ultimul consum de energie electrică, în cazul în care clientul final nu asigură OR accesul la contor, cu excepția regularizării contravalorii certificatelor verzi.

După încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către furnizor clientului final în termenele și condițiile prevăzute de actele normative aplicabile în vigoare.

 

Descărcați aici Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali

 

 

 

 

Citiți și:

Cu 800 apartamente in constructie, un om de afaceri pregateste inca 12 proiecte imobiliare

Finantarea proiectelor de apa intarzie si din cauza consultantilor

Viitor complex mixt, în portofoliul unui cunoscut dezvoltator local

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Un comentariu;

  1. Petrescu Ioan said:

    Am citit si mi-a fost de folos acest regulament,dar cred ca,trebuie actualizat cu noile dispozitii ale ORD.ANRE nr.50/2021 si 15/2022.Multumesc.

Sus