Oferte locuri de munca top

Asociatiile de proprietari: adunarile generale se vor tine dupa noi reguli

Senatorii au adoptat cele mai recente modificări propuse în cadrul Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Acestea urmăresc modernizarea și eficientizarea procesului de convocare și desfășurare a adunărilor generale ale asociațiilor de proprietari.

Prin introducerea posibilității de comunicare electronică a convocărilor se urmărește facilitarea accesului membrilor la informațiile și deciziile importante ce îi privesc.

Astfel, proprietarii din condominii vor avea obligația de a comunica, în scris, președintelui asociației de proprietari datele de contact la care aceștia pot fi anunțați/convocați prin orice mijloc de comunicare legal acceptat, inclusiv în format electronic, asupra oricărei adunări generale a asociației de proprietari.

Prin mijloace de comunicare legal acceptate se întelege orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația în vigoare care constituie mijloc de probă admis de lege.

Proprietarii din condominiu vor fi anuntați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator, iar în cazul proprietarilor care nu au fost anunțati pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare legal acceptat, inclusiv în format electronic, utilizând datele de contact comunicate, asupra oricărei adunări generale a asociației de proprietari.

Anunțul va fi făcut cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepția adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabiltă.

Hotărârile adunărilor generale vor fi consemnate, numai în timpul sedinței, în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari, vor fi semnate de către toți membrii prezenți ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori, vor fi afișate la avizier și vor fi comunicate tuturor proprietarilor din condominiu prin orice alt mijloc de comunicare legal acceptat, inclusiv în format electronic.

Propunerea legislativă a fost trimisă la Camera Deputaților pentru dezbatere.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Un comentariu;

Sus