Oferte locuri de munca top

Asociat unic in SRL-uri

Respins de președintele Iohannis și votat ieri de Camea Deputaților, un proiect de lege vizează abrogarea art 14 din Legea Societăților comerciale.

Articolul 14 prevede în principal că o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. Și că o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singura persoana.

Însă, tot ieri, proiectul a fost depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității legii.

Propunerile au avut un parcurs legislativ greoi, după ce au fost respinse de Senat în 2017, adoptate apoi de Camera Deputaților la sfârșitul anului 2019. Proiectul a fost trimis la Secretarul General și Președintele a cerut reexaminarea.

După ce propunerea a suferit câteva modificări, aceasta a fost adoptată în luna aprilie atât de Senat, cât și de Camera Deputaților.

Propunerea legislativa are în vedere înlăturarea obstacolelor din calea înființării de noi întreprinderi prin ușurarea procedurilor și condițiilor de înregistrare a sediului social și eliminarea restricției persoanelor fizice și juridice de a nu fi asociat unic decât într-o singură societatea cu răspundere limitată, susțin inițiatorii .

De asemenea, la autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art.5 din Legea 31/1990 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei.

La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.

Totodată, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.

 

 

Citiți și:

220 mil euro pentru modernizarea drumurilor la nivel judetean

Unitate agricola noua, in pregatire pe mai mult de 17 mii mp

Dezvoltatori locali construiesc 150 de unitati locative noi

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus