Solplanet x AeroFix

Arhitectii si peisajistii vor colabora cu primaria pentru proiecte de regenerare urbană

Autorităţile locale din Sectorul 6 pregătesc un amplu proiect de investiţii ce vizează devoltarea spaţiului verde public. Aceasta în vederea îmbunătăţirii calităţii peisajului şi a vieţii în mediul urban.

Astfel, în scopul implementării unor proiecte de regenerare urbană pentru conservarea și dezvoltarea spațiului verde public și a biodiversității este pregătită semnarea unui protocol între Primăria Sectorului 6 şi mai multe instituţii de specialitate.

Protocolul va fi semnat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația Peisagiștilor din România – filiala București și Ordinul Arhitecților din România – București.

Membrii USAMV București, AsoP București și OAR București, studenți, stagiari și specialiști în domeniu se angajează să realizeze cercetări fundamentale și de teren necesare dezvoltării de politici, regulamente, programe, proiecte și strategii de peisaj în baza unor teme de proiectare definite de Primăria Sector 6 și în baza finanțării acestora de către autoritățile locale.

Detaliile financiare ale colaborării vor face obiectul unor contracte specifice (prestări servicii, lucrări, etc) încheiate pentru fiecare activitate în parte.

Acțiunile ce trebuie întreprinse presupun:

* analiza și identificarea zonelor deficitare în spații verzi publice,

* identificarea potențialului de extindere și introducerea în circuitul verde a zonelor cu potențial peisagistic local,

* identificarea zonelor destructurate, degradate, nefuncționale și crearea de soluții optime în vederea refuncționalizării lor,

* analizarea posibilităților de îmbunătățire și extindere a spațiilor verzi existente, prin includerea terenurilor cu potențial ecologic sau socio-cultural ridicat în sistemul de spații verzi publice urbane, în scopul ocrotirii sănătății populației.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus