Oferte locuri de munca top

Arhitecti-sefi, cu sau fara diplome in domeniul arhitecturii

Legea prin care funcția de arhitect-șef ar putea fi ocupată și de persoane fără studii universitare de licență în domeniul arhitecturii sau în cel al urbanismului nu a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Președinția a înaintat o cerere de reexaminare de către Parlament a acestui proiect de lege adoptat de Senat și de Camera Deputaților.

Președintele consideră că propunerea legislativă creează premisele vulnerabilizării structurii arhitectului-șef. Este necesar să se reanalizeze în ce măsură provocărilor specifice de la nivelul comunităților locale le poate răspunde o persoană fără studii universitare de licență în domeniul arhitecturii sau în cel al urbanismului, ce deține doar o pregătire suplimentară de tipul pregătirii profesionale continue, apreciază Klaus Iohannis.

Totodată, președintele semnalează o prevedere a legii în vigoare, potrivit căreia primarii, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-șef, au următoarele atribuții în domeniul urbanismului:

* asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană și teritorială și le supune aprobării consiliului local/general;

* asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competența autorităților publice locale;

* supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în baza referatului tehnic al arhitectului-șef, documentațiile de urbanism, indiferent de inițiator;

* acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate.

Reanalizarea acestei soluții legislative este propusă să se realizeze în dialog cu organizațiile profesionale din domeniu și cu organizațiile reprezentative ale autorităților publice locale.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Un comentariu;

Sus