Oferte locuri de munca top

Ar putea fi oferite locuinte pana la momentul despagubirii expropriatilor

Pentru a evita întârzierile din procesul de expropriere, cauzate de greutatea cu care banii pentru despăgubiri pot fi retrași din conturi, cei care nu dețin o a doua locuință sau nu dispun de resursele necesare pentru a achiziționa o nouă locuință ar putea fi ajutați de către autorități. Aceasta conform propunerii legislative inițiată de un deputat, aflată în prezent înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Persoanele evacuate din clădiri cu destinație de locuință, pe care le ocupă în mod legal în calitate de proprietari sau chiriași, ar putea solicita consiliului local sau, după caz, consiliului județean, un spațiu de locuit sau o locuință de necesitate.

Punerea în posesie a expropriatorului nu se va putea face decât după asigurarea de către autoritățile administrației publice locale a spațiului de locuit sau a locuinței de necesitate, la cerere expropriatului. În cazul în care autoritățile prevăzute nu dispun de locuințe libere în fondul de locuințe, vor putea fi închiriate locuințe.

Dreptul de folosință asupra spațiului de locuit, locuinței de necesitate sau locuinței închiriate va fi acordat până la mutarea persoanelor expropriate în noua locuință, dar nu mai mult de 1 an și 6 luni de la data publicării hotărârii de guvern de expropriere în Monitorul Oficial.

La acordarea spațiului de locuit, locuinței de necesitate sau locuinței închiriate vor trebui întrunite exigențele minimale pentru locuințe prevăzute de Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, precum și numărul de persoane afectate de expropriere care urmează să locuiască în același spațiu sau aceeași locuință.

În ceea ce priveşte sursele de finanțare, pentru aceste locuințe vor fi alocate sume din fondul autorităților publice locale sau, după caz, din fondul de rezervă al Guvernului pentru situații de urgență – având în vedere că unele obiective de investiții pot fi de interes național.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus