Oferte locuri de munca top

Aproape 82 mil euro pentru investitii in proiecte energetice

Aproape 82 de milioane de euro vor fi alocați prin două scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în producția de energie din surse regenerabile, precum și pentru cogenerare de înaltă eficiență.

În cadrul acestor scheme au fost depuse aproape 20 de proiecte, aflate în prezent, în diverse stadii de evaluare și aprobare.

Cum însă cele două scheme de ajutor de stat și-au încetat valabilitatea, Guvernul are în vedere continuarea finanțării proiectelor de investiții depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte și care îndeplinesc condițiile de finanțare. Un proiect de HG a fost pregătit în acest sens.

Suma de aproape 82 milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Axei prioritare 6/ REACT-EU, după caz, din POIM.

Astfel, schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, are bugetul total estimat de 21.000.000 euro.

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă are bugetul total estimat de 60.980.000 euro.

Schemă pentru surse regenerabilese aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni:

* realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz;

* realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală.

În cadrul schemei pentru cogenerare vor fi finanțate pentru proiectele care propun ca acţiuni:

* realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, maximum 8 MWe, pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilor;

* realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor.

 

Vedeti aici detalii privind ajutoarele de stat pentru investitii energetice

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus