Oferte locuri de munca top

Aproape 615 mil euro aprobati pentru reabilitarea a 100 km de cale ferata

Proiectul de modernizare a liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est – Mediteranean, a fost aprobat de Guvern. Valoarea estimată a investiției este de aproape 615 milioane de euro, echivalentul a peste 3 miliarde de lei. Traseul de cale ferată are o lungime de peste 100 kilometri și se află într-o condiție precară.

Ce lucrări vor fi realizate

Lucrările principale ale proiectului includ reînnoirea infrastructurii liniilor şi corectarea geometriei traseului pentru viteza de 160 km/h, reconfigurarea dispozitivului de linii din staţii, având în vedere și o viitoare dublare a liniei, precum și construcţia drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate, unde nu sunt disponibile drumuri publice.

Totodată, proiectul include următoarele intervenții:

* Desfiinţarea sau transformarea în pasaje denivelate a trecerilor la nivel care nu respectă reglementările în vigoare;

* Introducerea de instalații de centralizare electronică în toate stațiile, haltele de mișcare și posturile de mișcare incluse în proiect;

* Modernizarea clădirilor de călători;

* Realizarea a trei clădiri noi de călători, clădiri tip, minimale, în Jiu Nou, Afumați și Boureni;

* Asigurarea de facilităţi pentru pasageri în staţii şi haltele de călători;

* Modernizarea peroanelor și asigurarea interoperabilității acestora;

* Reabilitarea clădirii de revizie și a magaziei din Calafat;

* Reabilitarea rampelor de încărcare-descărcare din stațiile Podari, Segarcea, Moțăței, Golenți și Calafat realizeazarea unei noi rampe în stația cf Băilești;

* Montarea de încălzitoare de macaz în staţii, în halte de mişcare şi la ramificaţii.

În prezent, pe tronsonul vizat terasamentul este tasat, lăţimea platformei căii este insuficientă și lipsesc șanțurile de colectare şi de evacuare a apelor. Structurile de pod și podeț prezintă defecte structurale, iar clădirile ce sunt prevăzute pentru modernizare prezintă fisuri, crăpături, degradări ale pardoselilor, planșeelor, zidăriilor și tencuielilor. Totodată,  peroanele sunt din prefabricate vechi de beton armat, materialele fiind degradate și nu există copertine pentru peroane.

Valoarea totală a investiției este de 3.024.654 mii lei, inclusiv TVA, din care valoarea lucrărilor de construcții și montaj este de 2.174.499 mii lei.

Finanțarea va fi realizată din fonduri externe, de la bugetul de stat, din venituri proprii ale CNCF CFR SA și din alte surse.

Durata de execuție este de 36 de luni.

Proiectul de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Craiova-Calafat face parte din Master Planul General de Transport al României.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus