Oferte locuri de munca top

Apeluri pentru investitii de peste 5 mld euro vor fi lansate in semestrul II

16 apeluri pentru proiecte de investiții în valoare de 5,25 miliarde de euro vor fi lansate în a doua jumătate a acestui an.

Aceste investiții vor fi în domenii precum apă și apă uzată, eficiență energetică, gestionarea deșeurilor sau infrastructura de gaze finanțate prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD).

Cel mai mare buget alocat prin PDD este destinat infrastructurii de apă și apă uzată.

Printre obiective se numără 6.977 km conducte noi sau optimizate pentru rețeaua de apă și canalizare, peste 1.400 km conducte ale rețelei de transport și distribuție a gazelor nou construite sau reabilitate.

Din cele 16 apeluri, 15 sunt programate a fi deschise în trimestrul 3 al acestui an, ultimul apel urmând a fi lansat în trimestrul 4.

Vor putea depune cereri de finanțare inclusiv IMM-uri, întreprinderi mari, societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an.

Conform calendarului stabilit pentru lansarea apelurilor prin programele aferente Politicii de Coeziune în 2023, toate apelurile pentru proiectele Programului Dezvoltare Durabilă urmează să fie lansate pâna la sfârșitul anului 2023.

C.N.I. pregateste mari licitatii de peste doua miliarde euro

Programul Dezvoltare Durabilă va finanța din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondului de Coeziune (FC) patru priorități de investiții:

* Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, cu o alocare totală de 3,41 miliarde de euro;

* Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate, cu o alocare totală de 200 milioane euro;

* Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor, cu o alocare totală de 517 milioane euro;

* Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu o alocare totală de 1,1 miliarde de euro.

Rezultatele așteptate la finalul perioadei sunt:

* 3.768 km conducte noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă;

* 3.209 km conducte noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate;

* capacități suplimentare pentru reciclarea deșeurilor pentru o cantitate de 360.000 t/an

* 6 depozite de deșeuri municipale neconforme închise și reabilitate

* protejarea a 116,955 ha din suprafața siturilor Natura 2000 care fac obiectul unor măsuri de protecție și de refacere;

* protecția și restaurarea a 2.310 ha de ecosisteme degradate din afara siturilor Natura 2000;

* creșterea suprafeței acoperite de sisteme de monitorizare a poluării aerului instalate în 54 de zone de calitate a aerului;

* investigarea a 1.183 situri potențial contaminate;

* protejarea a 955 ha împotriva inundațiilor prin infrastructuri verzi construite sau optimizate pentru adaptarea la schimbările climatice;

* lucrări noi sau de consolidare pentru protecția împotriva inundațiilor pentru 7,33 km în zona de coastă;

* 1.111.234 de persoane e care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor;

* 1.379.535 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale legate de climă (altele decât inundațiile sau incendiile de vegetație);

* 155 km de conducte ale rețelei de termoficare și răcire centralizată nou construite sau îmbunătățite;

* 259 întreprinderi sprijinite pentru investiții în eficiență energetică;

* capacitate de producție suplimentară de 14 MW pentru energia din surse regenerabile;

* 1.437 km conducte ale rețelei de transport și distribuție a gazelor.

Lucrarile la primul bloc al unui nou ansamblu din Bucuresti ar urma sa demareze in aceasta primavara

Programul Dezvoltare Durabilă va crea premisele pentru realizarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050 și să se asigure utilizarea eficientă a resurselor naturale.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus