Oferte locuri de munca top

Apare Agenția Națională pentru Achiziții Publice

hammer-719068_640Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice este o nouă structură înființată de Guvern printr-o ordonanță de urgență aprobată miercuri.

ANAP va funcţiona în subordinea Ministerului Finanţelor și preia atribuțiile, activitățile și personalul de la Agenția Naționala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, de la Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și de la compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Dintre principalele atributii ale Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice  mentionam:
a)      elaborarea și implementarea Strategiei Naţionale în domeniul achiziţiilor publice;
b)      elaborarea legislației în domeniul achizițiilor publice
c)      controlul privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

În nota de fundamentare a ordonanței se arată că în cadrul sistemului de achiziţii publice funcţionează entităţi cu rol de autoritate ce uneori îşi suprapun responsabilităţile, încarcă din punct de vedere administrativ cadrul operaţional. Responsabilitatea decizională a acestor entităţi este mult diluată şi că, din acest motiv, se impune stabilirea unui nou cadru instituţional, care să permită o mai bună colaborare a instituţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice cu eventualii participanţi la procedurile de achiziţie publică.

Agenţia va fi condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului Finanţelor.

Organizarea, funcţionarea, structura organizatorica şi numărul maxim de posturi al noii agenţii vor fi aprobate în termen de 90 de zile.

Sus