Solplanet x AeroFix

ANRE: factura si contracte noi pentru clientii casnici

Facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu 1 aprilie a.c ar trebui să respecte modelul ce conține informațiile prevăzute într-un nou proiect de regulament ANRE.

Acest nou regulament se referă la modificarea:

* Contractului–cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal,

* Condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal,

* Modelului de factură aplicabil clienților casnici,

* Prețului din oferta de serviciu universal care se aplică pe o perioada de minimum 3 luni.

”Serviciul universal” a fost definit ca fiind „serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici la un nivel de calitate bine definit şi la preţuri competitive, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii”

Acesta este asigurat pe bază de contract cadru, elaborat şi aprobat de ANRE, de către furnizorii de energie electrică care au încheiate contracte în piaţa concurenţială cu clienţi casnici.

Ansamblu rezidential, cu peste 300 de locuinte, autorizat

Principalele clauze ce au fost introduse în contractul – cadru sunt:

 1. explicitarea componentelor prețului de serviciu universal, respectiv componenta de achiziţie a energiei electrice, ce include componenta de injectie în reţea a tarifului de transport Tg şi componenta de furnizare;
 2. perioada de facturare este de 1 lună;
 3. comunicarea prin intermediul facturii a modalităţilor de plată;
 4. intervalul de citire a indexului grupului de măsurare este de cel mult 3 luni;
 5. regularizarea consumului de energie electrică se face la maximum 3 luni și este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului de către operatorul de distribuție (OD);
 6. comunicarea prin intermediul facturii a intervalului de timp pentru citirea indexului grupului de măsurare de către reprezentantul OD;
 7. facturarea pe baza datelor stabilite prin convenţia de consum energie electrică pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte indexul grupului de măsurare şi clientul casnic nu transmite indexul autocitit;
 8. transmiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii și a documentelor anexate acesteia în mod gratuit şi cu cel puţin 5 zile înainte de data scadenţei;
 9. modalitatea de returnare de către furnizor a sumelor datorate clientului;
 10. modul de determinare a cantității de energie electrică facturată;
 11. compensațiile și dobânzile penalizatoare pe care clientul casnic are dreptul să la primească pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și pentru nerespectarea de către operatorul de distribuţie a indicatorilor de performanță prevăzuți în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, în vigoare.
 12. facturarea consumului la alt preț stabilit prin dispoziții legale incidente pe perioada de aplicare a contractului;
 13. posibilitatea furnzorilor de a factura alte servicii executate de terți dacă există acordul clientilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus