Oferte locuri de munca top

Anghel Saligny: toate contractele de finantare vor fi semnate pana la urma

Mii de proiecte de investiții, finanțate de la bugetul de stat prin intermediul programului Anghel Saligny, au întârzieri mari în semnarea contractelor de finanțare și riscă să fie eliminate din lista proiectelor aprobate spre finanțare.

De aceea, Guvernul a aprobat astăzi o ordonanță de urgență prin care, spune premierul Marcel Ciolacu, ”ne asigurăm că toate proiectele prinse în acest program de dezvoltare locală esențial vor fi realizate”.

Sunt peste 1.500 de proiecte de investiții care vor putea fi finanțate ca urmare a acestor modificări.

De asemenea, printr-un Memorandum aprobat tot astăzi la inițiativa Ministerului Dezvoltării, se va asigura plata pentru lucrări deja executate în cadrul Programului ”Anghel Saligny”, Programului Național de Dezvoltare Locală (etapele 1 și 2) și Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”Este vorba despre aproape 1 miliard de lei, fonduri puse la dispoziția Ministerului Dezvoltării pentru investiții aflate în derulare în comunitățile locale din întreaga țară, pentru realizarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a drumurilor, podurilor și a rețelelor inteligente de distribuirea gazelor naturale”, a precizat ministrul Adrian-Ioan Veștea.

Întârzierea depunerii de către UAT-uri a documentelor necesare încheierii contractelor de finanțare a fost cauzată de întârzieri în elaborarea documentației tehnico-economice, în eliberarea avizelor și acordurilor sau a înscrierilor definitive în cartea funciară.

Totodată, reprezentanții UAT-urilor invocă lipsa personalului de specialitate care să pregătească documentația necesară pentru achiziția publică, fiind necesar în unele situații să fie cooptați experți externi.

Ca urmare, Guvernul va abroga prevederile care instituie termene în sarcina autorităților publice locale.

Astfel, în situația în care beneficiarii programului nu transmiteau documentele necesare încheierii contractelor de finanțare în termen de 2 ani de la aprobarea listelor obiectivelor de investiții, obiectivul de investiții pentru care nu au fost transmise documentele urma să fie eliminat din listă.

De asemenea, era reglementată posibilitatea realizării drumurilor numai în situația în care pe amplasamentele acestora, situate în interiorul localităților, se regăsesc una sau mai multe din următoarele situații:

* au fost finalizate sistemele de alimentare cu apă și canalizare;

* sunt în curs de realizare lucrările la sistemele de alimentare cu apă și canalizare;

* nu pot fi realizate lucrările la sistemele de alimentare cu apă și/sau canalizare, având în vedere că acestea nu sunt viabile economic.

Altă prevedere ce va fi abrogată instituia un termen de 2 ani de la data includerii în lista obiectivelor de investiții care se finanțează prin program pentru realizarea lucrărilor la sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

Au fost identificate numeroase situații în care sistemele de apă și canal din localități erau incluse în proiectele de investiții ale operatorilor regionali, depuse spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, proiecte care sunt în prezent în procedură de preluare spre finanțare prin Programul operațional Dezvoltare durabilă, în perioada de programare 2021-2027.

Pentru obiectivele de investiții la care sunt în curs de realizare lucrările la sistemele de alimentare cu apă și canalizare termenul de eliminare este de 2 ani și 6 luni.

Bugetul total al programului Anghel Saligny este de 65,5 miliarde lei

Bugetul total al Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” este de 65,5 miliarde lei, repartizat după cum urmează:

  1. a) 22,5 miliarde lei pentru categoriile de investiții alimentări cu apă și stații de tratare a apei și sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;
  2. b) 30 miliarde lei pentru categoriile de investiții drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților și poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;
  3. c) 13 miliarde lei pentru categoria de investiții sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus