Oferte locuri de munca top

Anghel Saligny si alte programe de investitii: modificari propuse

Vor fi introduse mai multe măsuri ce vizează implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice (fisier atasat la finalul stirii).

Aceste noi prevederi au intrat în etapa de consultare publica.

Programul național de investiții „Anghel Saligny

Se instituie posibilitatea ca beneficiarul care are două sau mai multe obiective de investiții  să solicite prioritizarea acestora, astfel încât să se evite situația de a nu putea finaliza niciunul dintre ele, fără a-și pierde finanțarea totală alocată în cadrul programului.

Astfel, beneficiarii programului care au două sau mai multe obiective de investiții cuprinse în lista aprobată vor putea decide și vor putea solicita Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației renunțarea la unul sau mai multe obiective de investiții în vederea redistribuirii sumei aferente pentru alt/alte obiective de investiții din cele prevăzute în lista, în vederea asigurării surselor de finanțare pentru finalizarea a cel puțin un obiectiv de investiții.

Dacă un beneficiar solicită renunțarea la un obiectiv din categoria de investiții apă/canal, fondurile alocate acestuia pot fi redistribuite doar pentru altă investiție aprobată prin ordin, din categoria apă și canalizare, respectiv dacă renunță la un pod sau drum, fondurile alocate se redistribuie tot pentru pod sau drum, în funcție de prioritizarea transmisă de beneficiar.

Beneficiarii Programului pot să renunțe la anumite obiective de investiții doar în situația în care nu s-au decontat fonduri de la bugetul de stat pentru realizarea acestora. În vederea punerii în aplicare a acestei măsuri, se reglementează posibilitatea utilizării creditelor de angajament dezangajate ca urmare a renunțării pentru redistribuirea sumei aferente pentru alt/alte obiective de investiții din cele prevăzute în lista aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, creditele de angajament rămase disponibile reîntregind bugetul Programului.

De asemenea, se instituie posibilitatea acordată beneficiarilor Programului, care au două sau mai multe obiective de investiții cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, de a solicita comasarea obiectivelor de investiții într-un singur obiectiv de investiții din cadrul aceleiași categorii de investiții pentru a elabora o singură documentație tehnico-economică, anterior încheierii contractelor de finanțare cu respectarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii alocate inițial.

Reducerea riscului seismic al clădirilor

Vor fi incluse în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat numai clădirile la care valoarea lucrărilor de intervenții pentru consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu reprezintă cel puțin 50% din valoarea totală a obiectivului de investiții.

Pentru clădirile care fac obiectul subprogramului „Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință”, după efectuarea lucrărilor de intervenții pentru clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI acestea să poată fi încadrate cel puțin în clasa de risc seismic RsIII, iar cele încadrate în clasa de risc seismic RsII în RsIV;

Clădirile de interes și utilitate publică și clădirile care cuprind spații vândute către persoane fizice sau juridice, care reprezintă mai mult de jumătate din suprafața desfășurată a clădirii pot fi incluse în programul național dacă în aceste spații se desfășoară activități în domenii de interes public general și/sau comunitar și social, care implică prezența publicului temporar sau permanent în aria totală expusă, ceea ce presupune menținerea destinației după vânzare.

Se instituie obligația asigurării instrumentării seismice a clădirilor,  prin amplasarea de accelerometre digitale, pentru beneficiarii ambelor subprograme;

Totodată, se instituie termene reduse pentru emiterea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor, precum și a autorizației de construire, și se reglementează faptul că depășirea termenelor atrage incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite.

Chiar dacă a intervenit acordarea tacită a avizelor și acordurilor, se instituie obligația emiterii actului de către emitenți, într-un termen considerat rezonabil, în vederea înștiințării beneficiarului despre condiționalitățile existente, înainte de începerea execuției lucrărilor.

Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”:

Se instituie obligația asigurării instrumentării seismice a clădirilor,  prin amplasarea de accelerometre digitale, cazurile când intervine această obligație, se stabilește eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția și montarea de echipamente în vederea instrumentării seismice a clădirilor cu accelerometre digitale. Toate reglementările sunt similare celor instituite pentru Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Se reglementează modalitatea de transfer a sumelor de la bugetul de stat similar celorlalte programe de investiții derulate de Ministerul Dezvoltării, precum și includerea blocurilor de locuințe încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsII în programele locale, în vederea efectuării lucrărilor privind creșterea performanței energetice, numai după executarea lucrărilor de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a acestora.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus