Oferte locuri de munca top

Anghel Saligny: Obligatii mai clare pentru distribuitorii de gaze naturale

Pentru a permite unităților administrative-teritoriale să realizeze obiective prin Programul national de investiții Anghel Saligny, mai mulți parlamentari PSD au inițiat un proiect de lege care să clarifice responsabilitățile și sarcinile concesionarilor serviciilor publice de distribuție a gazelor naturale.

Propunerea legislativă vizează modificarea și completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale.

Această propunere are în vedere și reglementarea unor aspecte care stabilesc regimul juridic al concesiunii serviciului public de distribuire a gazelor naturale.

De asemenea, stabilește o serie de măsuri necesare a fi aplicate în cazul nerespectării termenelor de realizare a investițiilor asumate prin contractele de concesiune, precum și neobținerea autorizațiilor necesare în vederea demarării execuției obiectivelor de investiții asumate prin aceste contracte.

Astfel, contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale va înceta de drept în situația în care ANRE nu emite autorizația pentru înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, în termen de un an de la data semnării contractului de concesiune, fie din pasivitatea concedentului/concesionarului privind solicitarea acesteia, fie din cauze tehnice sau juridice motivate.

Totodată, în situația în care în termen de un de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul nu obține autorizațiile/licențele specifice prevăzute de legislația în vigoare, concesiunea încetează de drept în ziua următoare îndeplinirii termenului de un an, fără a fi necesară exprimarea acordului de voință a părților contractuale.

Orice act sau orice înțelegere ulterioară între concedent și concesionar vor face obiectul unui nou contract de concesiune încheiat în condițiile legii.

Comunicarea încetării contractului de concesiune se face de către concedent în baza informațiilor comunicate de către ANRE privind obținerea autorizațiilor/licențelor și va produce efecte de la data comunicării.

 

 

Descarcati proiect lege

 

 

Sus