Oferte locuri de munca top

Anghel Saligny: Noi contracte si noi plati

Au fost semnate 15 noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în valoare totală de circa 141,5 milioane de lei.

Contractele sunt pentru modernizarea infrastructurii rutiere, construirea de poduri, podețe și punți pietonale, precum și pentru extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

Contractele semnate vizează:

* realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Iecea Mare (jud. Timiș) – 17.000.000 lei;

* modernizare drumuri în comuna Cumpăna (jud. Constanța) – 15.000.000 lei;

* modernizare străzi în orașul Podu Iloaiei (jud. Iași) – 14.300.000 lei;

* reabilitare străzi în orașul Horezu (jud. Vâlcea) – 13.010.588 lei;

* modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor din comuna Vânători-Neamț (jud. Neamț) – 11.536.806 lei;

* modernizare străzi în satele Luptători şi Curăteşti din comuna Frăsinet (jud. Călăraşi) – 11.255.229 lei.

* modernizare drumuri de interes local în comuna Baia (jud. Suceava) – 10.951.380 lei;

* modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Grințieș (jud. Neamț) – 9.724.531 lei;

* modernizare drumuri în comuna Șipote (jud. Iași) – 9.000.000 lei;

* extindere sistem alimentare cu apă și branșamente în comuna Baldovinești (jud. Olt) – 7.392.981 lei;

* extindere rețea de canalizare menajeră în orașul Ovidiu (jud. Constanța) – 6.969.847 lei;

* modernizare străzi în comuna Borcea (jud. Călăraşi) – 6.450.175 lei;

* două proiecte de construire și refacere poduri, podețe și punți pietonale în comuna Mateești (jud. Vâlcea) – 5.071.566 lei;

* reabilitarea și modernizarea drumurilor afectate de calamități în comuna Ipatele (jud. Iași) – 3.830.792 lei.

TOPUL CONSTRUCTORILOR

Cu aceste proiecte, numărul contractelor semnate, până în prezent, în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, se ridică la 165, a precizat ministrul Dezvoltării.

Plăți făcute pentru contractele prin Anghel Saligny

Au fost decontate șapte noi facturi pentru obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Suma totală plătită se ridică la 14,72 milioane de lei.

Aceste plăți se alătură celor 13 facturi decontate până acum.

Facturile au fost depuse de autorităţile locale pentru lucrări de modernizare de drumuri și sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare.

Cea mai mare sumă a primit-o județul Ialomița și anume 8.079.800 lei pentru modernizare drumuri în interiorul localității Maia.

Celelalte sume decontate sunt:

* Modernizare drumuri de interes local  în comuna Frătești, sat Remuș, județul Giurgiu – 2.466.703 lei;

* Modernizare drumuri locale în comuna Murgești, județul Buzău – 2.143.938 lei;

* Modernizare DJ 714 sector Bolboci – Contur lac Bolboci – Cheile Tătarului, km 24+366 – 29+900, județul Dâmbovița – 1.099.365 lei;

* Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea – 439.759 lei;

* Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău – Etapa I – 380.800 lei;

* Extindere apă potabilă și canalizare menajeră sat Lerești – Pojorâta, comuna Lerești, județul Argeș – 117.810 lei.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus