Solplanet x AeroFix

Anghel Saligny: Noi contracte de peste 1,13 mld lei, semnate

100 de noi contracte, a căror valoare este de peste 1,13 miliarde de lei, au fost semnate în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” (listă atașată la final).

Astfel, numărul contractelor semnate până acum a trecut de 2.000, fiind, în total, 2.066.

Valoarea lor totală este de peste 22,70 miliarde de lei.

Contractele semnate prevăd modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră, a stațiilor de epurare a apelor uzate și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, construirea unor poduri, precum și reabilitarea și modernizarea pistelor de biciclete, a podețelor, trotuarelor și rigolelor pentru apă pluvială.

Douăsprezece contracte au valori mai mari de 20 de milioane de lei:

* Extindere sistem alimentare cu apă potabilă și extindere canalizare apă menajeră în comuna Slobozia-Bradului, județul Vrancea – 43.000.000 lei;

* Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, pe teritoriul comunei Conțești, județul Dâmbovița – 40.301.098 lei;

* Înfiintare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleș, Pădurenii, Strezeni, Tisău și Valea Sălciilor aparținătoare comunei Tisău, județul Buzău – 36.819.611 lei;

* Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi în intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km, județul Vrancea – 32.260.708 lei;

* Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea – 29.456.506 lei;

* Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița satele: Braloștița, Valea Fântânilor și Sfârcea, judetul Dolj – 26.430.301 lei;

* Extindere rețea de canalizare în comuna Ciocârlia, județul Constanța – 26.190.328 lei;

* Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II, judeţul Vrancea – 21.978.365 lei;

* Extindere rețele de apă și apă uzată în comuna Giarmata, județul Timiș – 21.133.811 lei;

* Înființare rețea de canalizare în comuna Răchiteni, județul Iași – 20.106.425 lei;

* Modernizare infrastructură rutieră în orașul Târgu Ocna, județul Bacău – 20.000.000 lei;

* Reabilitare și modernizare străzi interioare în localitățile Topa, Boiu și drum comunal DC51, comuna Albești, județul Mureș – 20.000.000 lei.

17 ofertanti pentru lucrari de instalatii

”Proiectele semnate astăzi au rezultate concrete pe termen lung și vin în sprijinul nevoilor cetățenilor din 38 de județe, ajutând la creșterea standardului de trai al acestora”, a precizat ministrul Dezvoltării, Adrian-Ioan Veștea.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus