Oferte locuri de munca top

Anghel Saligny: Contracte nou semnate, de 486 mil lei

Peste o cincimea din valoarea totală de 486,34 milioane de lei a noilor contracte semnate pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” sunt pentru proiecte de investiții din județul Iași.

Astfel, cu aproape 101 milioane de lei vor fi finanțate lucrări de extindere de alimentare cu apă și canalizare în comunele Scânteia (39,97 milioane de lei), Tomești (26,36 milioane de lei) și Stolniceni Prăjescu în satele Stolniceni Prăjescu și Cozmești (25,64 milioane de lei), precum și reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale și sătești în comuna Dolhești (9 milioane de lei).

În afară de aceste patru contracte, alte 36 de proiecte de investiții vor primi finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, după cum a anunțat ministrul Dezvoltării Adrian-Ioan Veștea.

Contractele vizează reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate, extinderea unor conducte de distribuție a gazelor naturale, precum și construirea sau reabilitarea unor poduri și podețe.

Cine liciteaza pentru lucrari rutiere de circa 30 mil euro

Cele mai mari sunt:

* Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în comuna Mihăilești, județul Buzău – 28.539.096 lei;

* Extindere rețea de canalizare menajeră în satele Blejești, Baciu și Sericu, comuna Blejești, județul Teleorman – 22.514.352 lei;

* Înfiinţare reţea de canalizare (inclusiv staţie de epurare) și extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Chiheru de Jos, judeţul Mureș – 20.000.000 lei;

* Extindere rețea de canalizare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Vadu Pașii, județul Buzău – 18.626.529;

* Extindere sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava – 18.000.000;

* Înființare rețea de canalizare menajeră, inclusiv stație de epurare în comuna Hodac, judeţul Mureş – 18.000.000 lei.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus