Oferte locuri de munca top

Anghel Saligny: Au intrat in vigoare noi clarificari

Au intrat în vigoare mai multe prevederi ce vor aduce clarificări beneficiarilor programului național de investiții Anghel Saligny (fisier atasat la finalul stirii).

Acestea au fost realizate la nivelul normelor metodologive aferente programului.

Sunt vizați beneficiarii următoarelor tipuri de proiecte:

* alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

* sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;

* drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;

* poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice.

Nou proiect rutier, estimat la 220 mil euro

Unele clarificări

Beneficiarii cărora le-au fost alocate parțial sumele solicitate de la bugetul de stat vor avea posibilitatea de a diminua caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzuți în cererea de finanțare, cu respectarea standardelor de cost în vigoare.

Pentru drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților, pe al căror amplasament sunt în derulare lucrările de alimentare cu apă și/sau canalizare va exista posibilitatea ca în vederea încheierii contractelor de finanțare să transmită procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor pentru lucrările de alimentare cu apă și/sau canalizare, doar pentru o parte din amplasamentul.

Este posibilă transferarea de la bugetul de stat doar a sumelor necesare pentru acea parte din amplasament pentru care a fost transmis procesul verbal de recepție pentru lucrările de canalizare.

O altă clarificare stabilește că prin bunuri achiziționate/furnizate se înțeleg utilaje, echipamente care nu necesită montaj și dotările prevăzute la cap. 4.4-4.5 din devizul general.

Lucrari rutiere de peste 55 mil euro vor fi atribuite unei firme de constructii

În cazul achiziționării materialelor în vederea efectuării lucrărilor de construcții, precum și a utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, se transferă sume de la bugetul de stat doar după emiterea și însușirea, de către persoanele abilitate, a situațiilor care certifică lucrările executate ca urmare a punerii în operă a materialelor, respectiv a montării utilajelor și a echipamentelor tehnologice și funcționale

Beneficiarii asociații de dezvoltare intercomunitară vor avea obligația de a desemna ca lider o unitate administrativ-teritorială dintre membrii acesteia, căruia să i se transfere sumele de la bugetul de stat prin program, acesta urmând a transfera sumele către asociația de dezvoltare intercomunitară în vederea achitării facturilor.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus