Oferte locuri de munca top

Anghel Saligny: 327 mil lei, finantare pentru 25 de proiecte

Au fost semnate 25 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” (listă atașată la final).

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” vizează realizarea a peste 9.000 km de rețele de alimentare cu apă, 17.000 km de rețele de canalizare, 2.000 km de drumuri județene și 15.000 km de drumuri locale, precum și a 104 obiective de investiții, preluate din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale.

Cele mai mari contracte semante acum sunt:

* Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Castelu și satele aparținătoare, județul Constanța – 44.428.764 lei;

* Extindere rețea de canalizare în comuna Prisăcani, județul Iași – 33.000.000 lei;

* Extindere rețele de distribuție, canalizare și menajeră și pluvială în orașul Baraolt, județul Covasna – 26.445.914 lei;

* Alimentare cu gaze naturale comuna Șagu, loc. Șagu și Cruceni, județul Arad – 24.604.005 lei;

* Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitățile Găgeni și Istrița de Jos, Comuna Săhăteni, județul Buzău și înființare sistem de canalizare ape uzate menajere în comuna Săhăteni, județul Buzău – 22.050.988 lei;

* Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Ighiu, judeţul Alba – 20.306.453 lei.

Proiectele, în valoare totală de 326.828.900 de lei, urmăresc atât modernizarea drumurilor de interes local, cât și înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră, a stațiilor de epurare și a sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus