Oferte locuri de munca top

Angajatii vor putea avea acces la datele proprii din Revisal

Salariații sau foști salariați vor putea avea acces online la datele proprii din Registrul General de Evidență a Salariaților.

Aceasta conform unui hotărâri ce va fi aprobată astăzi în ședința de Guvern.

Noul sistemul informatic REGES-ONLINE va crea posibilitatea salariatului de a consulta on-line informații despre propriul contract de muncă, putând astfel, pe de o parte să verifice informațiile încărcate de angajator și să semnaleze eventuale erori sau probleme, pe de altă parte să poată vizualiza istoricul informațiilor proprii.

Pentru asigurarea accesului online la registrul general de evidenţă a salariaţilor cu privire la activitatea desfășurată în baza contractulu de muncă, precum și pentru generarea și descărcarea unui extras din registru, salariatul / fostul salariat / un împuternicit al acestuia va obține nume de utilizator şi parola.

Un transportator propune un proiect imobiliar rezidențial

Pentru aceasta se va prezenta după caz la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială:

* angajatorul își are sediul sau domiciliul;

* își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului;

* salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

Salariații/foștii salariați care dețin semnătura electronică calificată se vor adresa prin email pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei.

Obținerea numelui de utilizator și a parolei se va face în baza prezentării următoarelor documente, după caz:

* solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei;

* cartea de identitate, în original sau scanată;

* procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original.

Lucrari pentru exploatarea de noi cantitati de agregate minerale

Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz, semnătură electronică calificată, care atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator.

Până la data achiziționării noului sistem informatic care va permite salariaților/ foștilor salariați accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a acestora, un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.

Pentru acest inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 826/2014.

Sus