Oferte locuri de munca top

Angajatii cu contract de munca partial ar putea scapa de supraimpozitare

O situație nefavorabilă pentru angajații cu contract de muncă parțial ar putea fi remediată. Aceasta ca urmare a unei noi propuneri legislative înaintată de mai mulți senatori și deputați USR, care propun aborgarea unor articole din Codul Fiscal.

În prezent, pentru contractele de muncă cu timp parţial, indiferent că sunt încheiate pe două, patru sau şapte ore pe zi, CAS și CASS nu sunt plătite în raport cu orele muncite efectiv, ci cu salariul minim brut pe economie pentru contractul cu normă întreagă.

Prevederea a fost introdusă în acest an printr-o ordonanță de urgență, fără o justificare bazată pe o analiză de impact, fără date economice sau statistice şi doar bazat pe o blamare generalizată a antreprenorilor.

S-a precizat doar faptul că aceasta „are ca scop descurajarea angajatorilor care, în încercarea de a reduce sarcina fiscală, încheie contracte de muncă cu timp parţial în situaţii în care activitatea desfăşurată ar presupune un program normal de muncă”, explică inițiatorii noului proiect legislativ.

S-a generat astfel situaţia ca, pentru două ore de muncă plătite cu un salariu net lunar de 381 lei, statul încasează aproape triplu (950 lei).
Ca urmare a supraimpozitarii au dispărut cel puţin 40.000 locuri de muncă (au fost închise peste 162.911 de contracte de muncă cu timp parţial şi a crescut numărul de contracte cu normă întreagă cu 120.352, inclusiv cu noi angajaţi).

La data de 1 septembrie 2022, cifra a crescut la 77.000 (au dispărut 187.000 de contracte de muncă cu normă parţială şi au apărut doar 110.000 de contracte cu normă întreagă, incluzând angajaţii noi care nu aveau înainte normă mai mică).

Propunere legislativă pentru abrogarea art.146 alin.(5^)-(5^) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Se abrogă alineatele (5^6)-(5^9) ale articolului 146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015:

„(5^6) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^3 alin.

(1), după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Viitoare dezvoltare rezidentiala, in provincie

(5^7) Prevederile alin. (5^6) nu se aplică în cazul persoanelor fizice afiate în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, afiaţi într-o formă de şcolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemulp ublic de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

(5^8) În aplicarea prevederilor alin. (5^7), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice afiate în situaţiile prevăzute la alin.

(5^7) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (5^7) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.

(5^9) În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată potrivit alin. (5) este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (5^6), diferenţa se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit”.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus