Oferte locuri de munca top

ANAP va remedia intarzierile din procedurile de achizitie publica

Cauzele blocajelor și ale întârzierilor înregistrate în derularea procedurilor de achiziție publică urmează să fie determinate în cadrul unui proiect derulat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

Prin proiectul Măsuri pentru sprijinirea eficienței sistemului de achiziții publice din România, cu accent pe reglementările privind remediile și căile de atac”, ce se va derula pe parcursul a 12 luni, va fi evaluată eficiența sistemului de remedii și a căilor de atac în domeniul achizițiilor publice din țara noastră.

Obiectivele specifice vizează:

* Asistarea ANAP în evaluarea practicilor în domeniul remediilor și identificarea oportunităților de îmbunătățire;

* Asistarea funcțiilor de monitorizare și supervizare îndeplinite de ANAP prin dezvoltarea de instrumente pentru susținerea procesului decizional.

Principalele rezultate așteptate sunt:

* Un raport de diagnosticare asupra practicilor în domeniul remediilor și recomandări propuse (inclusiv acte legislative care trebuie revizuite/suplimentate pentru a optimiza impactul măsurilor adoptate);

* O analiză aprofundată a motivelor de întârziere în contractarea proiectelor în sectorul transporturilor, inclusiv dimensiunea, capacitatea și răspunsul pieței, precum și recomandările propuse pentru abordarea constatărilor.

* Un raport care include recomandări, precum si un plan de acțiune pentru implementarea acestora.

Oferta castigatoare reevaluata, din nou, pentru un contract rutier

La nivelul ANAP, echipa de implementare va fi compusă din patru persoane: un coordonator de proiect și trei experți tehnici, iar Direcția Generală de Sprijin pentru Reforme Structurale a selectat Banca Mondială ca furnizor pentru serviciile de asistența tehnică în cadrul proiectului.

Proiectul se va realiza cu sprijin tehnic finanțat prin intermediul Instrumentului de Sprijin Tehnic (IST) 2021-2027, gestionat de către Direcția Generală de Sprijin pentru Reforme Structurale a Comisiei Europene, iar aplicația se bazează pe o serie de constatări și recomandări formulate de către experții Băncii Mondiale în cadrul unei activități de evaluare a sistemului de achiziții publice din România, realizată în anul 2020 în cadrul proiectului SIPOCA 625, implementat de către ANAP.

Sus