Oferte locuri de munca top

ANAP: prelungiri excesive pentru termenele de verificare in achizitiile publice

În desfășurarea activităților de monitorizare și control ex-ante pe care le-a realizat, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) a constatat că prelungirea excesivă a termenelor de verificare și evaluare a ofertelor este unul dintre principalii factori pentru întârzierile în finalizarea procedurilor de atribuire prin încheierea contractelor. Agenţia a realizat controalele pentru procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică / contractelor sectoriale / contractelor de concesiune de lucrări și servicii.

În acest context, ANAP readuce în atenția autorităților / entităților contractante prevederile legale incidente, referitoare la obligațiile acestora cu privire la evaluarea ofertelor și finalizarea procedurii de atribuire.

Astfel, conform legii, depășirea termenelor pentru întocmirea raportului procedurii de atribuire / raportului intermediar, precum și depășirea termenelor de comunicare privind rezultatul procedurii de atribuire constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 30.000 lei.

De asemenea, ANAP mai reamintește faptul că autoritatea contractantă nu are dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a întârzia nejustificat procesul de evaluare a ofertelor sau de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii de atribuire, o asemenea abordare fiind considerată o încălcare a principiului asumării răspunderii.

Prevederile legale invocate sunt în vigoare începând cu data de 13 iulie 2020 și se aplică tuturor procedurilor de atribuire inițiate după această dată.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus