Oferte locuri de munca top

Amnistie fiscala, aprobata de Guvern

Amnistia fiscalã pentru dobânzi, penalitãți și alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restanțelor până la data de 15 decembrie 2020, a fost aprobată de Guvern. Măsura nu a fost dublată de bonificații pentru firmele care plătesc la termen obligațiile fiscale.

Prin aprobarea amnistiei Guvernul are în vedere încasarea obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, precum și obligațiile bugetare cu termene de plată între 1 aprilie 2020 și 15 decembrie 2020.

Pe de o parte, anularea accesoriilor sprijină contribuabilii care pot folosi lichiditățile de care dispun pentru continuarea activității afectată direct sau indirect de criza Covid – 19 și permite curățarea bilanțurilor de datorii. Pe de altã parte, se asigură o creștere a veniturilor la bugetul general consolidat. MFP estimează un impact bugetar pozitiv de până la 2 miliarde de lei.

Facilitãțile fiscale vizeazã toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfãșoarã activități economice sau profesii libere, entități fãrã personalitate juridicã, instituții publice, etc)

Ordonanța de Urgență elaboratã de MFP reglementează 4 tipuri de facilități fiscale:

Măsura 1 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care la aceastã dată au în sold atât obligații bugetare accesorii cât și obligații bugetare principale.

În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plãtească obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, să achite obligațiile curente (cele născute dupã 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie sã mai aibă niciun fel de datorie, cu excepția accesoriilor care se anuleazã.

Mãsura 2 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioarã datei de 31 martie 2020 inclusiv.

În acest caz, contribuabilii care consideră că sunt erori în sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativă prin care să declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacă plătește aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute dupã 31 martie 2020), depune toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depune cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

Măsura 3 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacă la această datã contribuabilul are în sold doar accesorii iar obligațiile bugetare principale au fost stinse.

În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plătească obligațiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale si să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

Măsura 4 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței au în derulare o inspecție fiscală ori o verificare a situației fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plãtesc aceste obligații până la termenul de platã stabilit în decizia de impunere și dacã depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacã acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

Aceste facilități fiscale pot fi aplicate și de autoritățile administrației publice locale, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.

Facilitãțile fiscale sunt aplicate și de alte autorități sau instituții publice care administrează obligații bugetare, în sensul că și aceste entități anulează accesoriile pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de ordonanța de urgență.

Contribuabilii pot notifica organului fiscal intenția de a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, pentru accesoriile ce pot forma obiectul anulării se instituie un regim special de administrare. Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate și care au fost achitate după data intrării in vigoare a ordonanței de urgență, se restituie, la cerere, potrivit Codului de procedură fiscalã.

În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, în scopul acordãrii posibilității de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăti din sumele indisponibilizate ca efect al popririi.

Dacã îndeplinește condițiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre facilitățile fiscale menționate anterior. Astfel, un contribuabil poate sã cumuleze toate facilitățile dacã până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanța de urgență.

Contribuabilii care la data intrãrii în vigoare a ordonanței de urgență beneficiazã de eșalonare la platã pot beneficia de facilitățile fiscale dacă îndeplinesc condițiile impuse de ordonanță, pe de o parte, iar pe de altă parte, doresc și menținerea eșalonării la plată, ori dacã finalizeazã eșalonarea până la 15 decembrie 2020, textul ordonanței făcând distincție între aceste situații.

 

 

 

Citiți și:

Aproape 8 ha, in pregatire pentru realizarea unui parc retail

Cine va moderniza un drum de aproape 80 km

Viitor ansamblu industrial, cu aproape 15 mii mp sc

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

 

 

Sus