Oferte locuri de munca top

Amenzi pentru intarzierea executarii silite

Pentru fiecare zi de întârziere în aplicarea deciziei de executare silită se vor aplica amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie, persoanelor juridice, autorităților sau instituțiilor publice.

Prin noua formulare legislativă va putea fi determinată clar persoana vizată de amendă.

Măsura face parte dintre prevederile ce vizează extinderea culpei în momentul aplicării amenzilor, din cadrul celor mai recente modificări ale Legii contenciosului administrativ, promulgate de președintele Klaus Iohannis. (Legea nr.84/2023)

Astfel, la cererea creditorului, în termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, instanța de executare va aplica persoanei juridice, autorității sau instituției publice, după caz, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat.

De asemenea, reclamantului îi vor fi acordate penalități pentru un termen maximum de 3 luni, socotit de la data comunicării încheierii privind stabilirea amenzii.

Procedura făcea referire, în formularea veche, la culpa autorității publice ca debitor al obligației neîndeplinite din titlu executoriu și nu la sfera atribuțiilor conducătorului și la exercitarea eventual defectuoasă a acestora.

Procedura nu permitea decât stabilirea unei neexecutări din partea debitorului autoritate publică, putându-se stabili doar culpa autorității ca un întreg, însă nu se putea examina în acest cadru culpa conducătorului sau a unui anume funcționar care prin neîndeplinirea obligației sale de serviciu a determinat neexecutarea.

A fost luat în calcul faptul că orice conducător al instituțiilor și autorităților publice poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege, asltfel fiind subrogate inclusiv responsabilitățile conducătorului.

Prin noua formulare, va putea fi determinată clar persoana vizată de amendă.

De asemenea, persoana juridică, autoritatea sau instituția publică se va putea îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovaţi sunt demnitari sau funcţionari publici, vor fi aplicate reglementările speciale.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

 

Sus