Oferte locuri de munca top

Amenzi pentru exploatarea necorespunzatoare a agregatelor minerale

Amenzi în valoare de 14,35 milioane de lei au fost aplicate anul trecut tuturor operatorilor economici care nu au respectat actele de reglementare în domeniul apelor, în 10.869 de controale efectuate de Inspecția Națională a Apelor.

Din cuantumul total al amenzilor aplicate, 54% au vizat exploatarea necorespunzătoare a agregatelor minerale.

Totalul acestor amenzi a fost de 7,75 milioane de lei, aplicat în cadrul a 1763 de controale.

Acțiunile de verificare și control ale balastierelor au fost organizate de către Inspecția Națională a Apelor Române, o parte din acestea fiind în comun cu reprezentanții Gărzii de Mediu și Inspectoratele Județene de Poliție în baza protocoalelor de colaborare încheiate între instituțiile competente.

De asemenea, în 25 de cazuri au fost sesizate organele de cercetare penală, iar dintre acestea, peste jumătate au vizat exploatarea agregatelor minerale.

Alte sancțiuni contravenționale aplicate sunt:

* 695.000 lei, aplicate pentru exploatarea necorespunzătoare a barajelor de tip C+D în cadrul a 1.771 de controale; s-a efectuat o sesizare penală către instituțiile abilitate;

* 678.000 lei, aplicate în cadrul a 1.031 de controale pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor cu privire la stațiile de epurare și alimentare cu apă;

* 400.000 lei aplicate în cazul a 49 de poluări accidentale operatorilor economici care au încălcat prevederile legal; în cadrul acțiunilor de control, inspectorii stabilesc măsuri care vizează readucerea apelor și a lucrărilor afectate la starea inițială prin aplicarea principiului ”poluatorul plătește”.

* 372.500 de lei au fost aplicate pentru întreținerea necorespunzătoare a curățeniei cursurilor de apă și a malurilor în interiorul și în jurul localității, fiind efectuate 1.566 de controale;

* 145.000 de lei au fost aplicate în cadrul a 86 de controale deținătorilor de iazuri de decantare și miniere pentru nerespectarea prevederilor legale;

* 4,30 milioane au fost aplicate în cadrul a 4.603 de controale pentru alte abateri din domeniul gospodăririi apelor.

Peste 640 mii mc de agregate minerale, extrase dintr-o sursa noua

Toți agenții economici care nu respectă legislația în domeniul apelor și prin ale căror activități încalcă prevederile legale din domeniu afectează semnificativ mediul și contribuie la deteriorarea corpurilor de apă de suprafață și subterane, din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Mai mult, prin activitățile necorespunzătoare de exploatare a agregatelor minerale, pot provoca fenomene erozionale la poduri, dar și la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor punând astfel în pericol locuitorii din zonă și pe cei din aval.

Inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” (de la nivel central și al celor 11 Administrații Bazinale de Apă) continuă și în acest an monitorizarea și controalele la agenții economici conform Planului de activitate, a competențelor și obligațiilor ce le revin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus