Oferte locuri de munca top

Amenzi mari pentru exploatarea agregatelor minerale

Mai mult de jumătate din amenzile aplicate de către inspectorii Administrației Naționale „Apele Române” în primele 11 luni ale acestui an au fost pentru pentru exploatarea agregatelor minerale.

Din cuantumul total al amenzilor aplicate de peste 13 milioane de lei, aproape 7 milioane de lei au vizat exploatarea agregatelor minerale, prin nerespectarea legislației în domeniul gospodăririi apelor.

Sancțiunile au fost aplicate în cadrul a peste 1.600 de controale, din care 84 s-au efectuat în comun cu alte instituții abilitate ale statului, în baza unui protocol de colaborare.

Totodată, din totalul celor 22 de sesizări ale organelor abilitate de cercetare penală, 17 au vizat exploatarea agregatelor minerale fără acte de reglementare în domeniul gospodăririi apelor.

Exploatările de balastiere (nisip, pietriș) care nu respectă obligațiile din actele de reglementare au impact semnificativ asupra mediului și pot conduce la deteriorarea corpurilor de apă.

Viitor perimetru pentru exploatarea agregatelor minerale, pe 12 ha

Acestea pot provoca fenomene erozionale la poduri, dar și asupra infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor (diguri, apărări de mal).

Pe lângă amenzile aplicate pentru exploatarea necorespunzătoare a balastierelor, sancțiunile contravenționale au vizat toate celelalte tipuri de folosințe, respectiv stații de epurare și alimentări cu apă, exploatarea barajelor de tip C și D, iazuri de decantare, insuficienta salubrizare a cursurilor de apă, poluări accidentale etc.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus