Oferte locuri de munca top

Amenzi intre 2.000 si 8.000 de lei pentru fatadele degradate din Bucuresti

În Regulamentul de intervenţie cu privire la reabilitarea faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor din municipiul Bucureşti, sunt prevăzute amenzi cuprinse între 2.000 și 8.000 de lei. Acestea vor fi date deţinătorilor de construcţii notificaţi, care nu respectă obligaţiile ce le revin privind lucrările de intervenție.

Finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie se asigură, pe cheltuială proprie, de către deţinătorii clădirilor.

Regulamentul se adresează persoanelor fizice şi juridice, precum şi autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice care deţin clădiri degradate care sunt un pericol și pot afecta sănătătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit sau a spaţiilor publice urbane.

PMB prin instituţia Arhitectului şef va stabili anual câte o nouă listă de zone prioritare de intervenţie, cu toate activităţile care decurg de aici, până la finalizarea programului.

Etapizarea se face avându-se în vedere nivelul de degradare al sistemului de închidere perimetrală al clădirilor, urmându-se să se respecte identitatea şi coerenţa zonelor şi integritatea lor în spaţiul urban.

Conform regulamentului, primarul general al Capitalei are obligaţia de a notifica deţinătorii clădirilor inventariate în cazul în care aceştia nu iau din proprie iniţiativă măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. În cazul clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente istorice, odată cu notificarea proprietarilor, se va notifica şi serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii de a monitoriza şi de a controla modul de realizare a lucrărilor de intervenţie.

De asemenea, Adminstraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va putea notifica deţinătorii construcţiilor, urmând să fie derulate activităţi de programare, pregătire, contractare, urmărire, executare, decontare şi recepţie a lucărilor de intervenţie pentru reabilitarea anvelopei clădirilor.

Autorităţile administraţiei publice locale pot asigura finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare contribuţiei ce revine proprietarilor sau asociaţiei de proprietari, în baza hotărârii CGMB, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, în urma depunerii unei cereri de către proprietar. Sumele avansate se recuperează din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari.

De asemenea, autorităţile pot asigura preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului sau proprietarilor de locuinţe aflaţi în imposibilitate de a sigura sumele ce le revin, ca măsură de protecţie socială, dacă proprietarii fac dovada că realizează venituri medii lunare pe membru de familie sub câştigul mediu net lunar pe economie.

Preluarea integrală a cheltuielilor mai este posibilă și dacă lucrările de intervenţie necesare nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate în termenele notificate, precum şi în situaţia în care deţinătorii notificaţi refuză executarea lucrărilor de intervenţie.

O cofinanţare de 50% este posibilă în cazul lucrărilor de intervenţie la clădirile monument istoric, al celor amplasate în ansambluri şi situri clasare ca monument istoric sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice, al clădirilor protejate datorită valorii lor culturale prin PUG, al clădirilor din zonele construite protejate sau din Centrul istoric.

Se sancţionează cu amenzi de 5.000 – 8.000 de lei nerespectarea obligaţiilor de către deţinătorii de construcţii, notificaţi, de a contracta proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie.

Pentru nerespectarea de către deţinătorii de construcţii notificaţi a obligaţiei de a organiza recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi recepţia finală la sfârşitul perioadei de garanţie de cinci ani şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu documentele aferente lucrărilor de intervenţie executate sunt prevăzute amenzi de la 2.000 la 5.000 de lei.

Sunt exceptate de la aplicarea regulamentului: clădirile expertizate tehnic şi încadrate în cala I de risc seismic şi pentru care proprietarii sunt obligaţi să acţioneze pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, dar și clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare.

 

Citiți și:

Stirile zilei

Nou ansamblu de birouri va fi construit in Sectorul 1

Proiectul unei cladiri de birouri cu 18 niveluri in Bucuresti avanseaza

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus