Oferte locuri de munca top

Alocarile pentru PNDL si Anghel Saligny vor fi redistribuite

Guvernanții vor să deblocheze creditele de angajament alocate unor proiecte de investiții ce nu vor putea fi realizate în perioada de valabilitate a contractului de finanțare.

Cea de-a doua etapă a PNDL finanțează 7.150 proiecte de investiții, pentru care sunt alocate fonduri de peste 31 miliarde de lei credite de angajament, fiind decontate până la finele lunii iunie a.c. aproape 25,9 miliarde lei.

De asemenea, aproape 2.000 de contracte, în valoare totală de 22,11 miliarde de lei, au fost semnate până acum prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Sumele rezultate din deblocarea creditelor de angajament urmează să fie utilizate pentru suplimentarea creditelor alocate altor obiective aflate în stadii de realizare mai avansate.

Programui național de dezvoltare locală (PNDL)

Beneficiari ai Programului național de dezvoltare locală vor mai putea depune o solicitare de suplimentare, o singură dată, cu cel puțin trei luni înainte de data expirării contractului de finanțare, potrivit unui proiect de act normativ (atașat la finalul acestei știri).

Pentru cei care până acum nu au solicitat niciun transfer de sume de la bugetul de stat în baza contractelor de finanțare, termenul de depunere a solicitării de suplimentare va fi doar până la  31 decembrie 2023.

Totodată, aceștia vor putea să solicite încetarea contractelor de finanțare prin acordul părților.

Contractele de finanțare încetează de drept dacă beneficiarii lor nu au solicitat niciun transfer de sume de la bugetul de stat și nu sunt în procedură de achiziție publică pentru atribuirea contratului aferent realizării obiectivului de investiții finanțat prin PNDL, nu au solicitat suplimentarea sumelor sau încetarea contractului de finanțare.

Programul national de investiții „Anghel Saligny” 

În ceea ce privește Programul national de investiții „Anghel Saligny”, sumele rămase disponibile din alocarea totală a programului vor putea fi utilizate pentru suplimentarea contractele de finanțare, cu sumele rezultate ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică. Aceasta exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuției din bugetul de stat prevăzute în contractele de finanțare.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

Astfel, beneficiarii Programului național de investiții „Anghel Saligny” vor putea depune cereri de finanțare pentru suplimentarea sumelor alocate prin contractele de finanțare. Pentru acoperirea integrală a ajustării aferente cheltuielilor eligibile corespunzătoare contribuției din bugetul de stat, beneficiarii vor putea depune succesiv mai multe cereri de finanțare.

Prin depunerea cererii de suplimentare, beneficiarii PNI „Anghel Saligny” își vor asuma integral corectitudinea aplicării clauzelor de ajustare și a calculării sumelor solicitate, faptul că acestea sunt aferente exclusiv contribuției din bugetul de stat stabilite prin contractele de finanțare.

Reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale/asociației de dezvoltare intercomunitară va depune declarație pe propria răspundere.

Sumele alocate suplimentar ar urma să nu fie luate în calculul valorii obiectivelor de investiții în raport cu care se determină încadrarea în standardele de cost.

Totodată, ar urma să poată fi încheiate contracte de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, pentru realizarea în paralel a obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” cu sistemele finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

 

Descarcati aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

 

 

Sus